Elektroniczne deklaracje CIT z podpisem elektronicznym już od 1 stycznia 2015 r., jednak nie dla obcokrajowców

PHIG.pl » Eksperci radzą » Elektroniczne deklaracje CIT z podpisem elektronicznym już od 1 stycznia 2015 r., jednak nie dla obcokrajowców
  • Publikacja 19 listopada 2014
  • Modyfikacja 2014-11-19 11:49:07

Elektroniczne deklaracje CIT z podpisem elektronicznym już od 1 stycznia 2015 r., jednak nie dla obcokrajowców

Około ¼ firm może nie być gotowa na zmiany


Warszawa, 19 listopada 2014 –Jak wynika z szacunków PwC, ok. ¼ przedsiębiorców może nie być gotowa do składania deklaracji CIT w formie elektronicznej wymaganej dla większości firm od początku 2015 roku. W elektronicznych zeznaniach podatnicy i płatnicy podatku CIT (a także PIT) będą musieli bowiem posługiwać się tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, a tego rozwiązania nie posiada obecnie ok. 25% firm objętych nowymi regulacjami.

Obowiązek składania elektronicznie większości deklaracji, informacji oraz zeznań podatkowych (w tym CIT-8, IFT-2 oraz PIT-11) od 1 stycznia 2015 r. wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W dokumentach składanych elektronicznie będzie wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

„Zmiany dotyczą większości firm, a do przygotowania się pozostało już bardzo niewiele czasu. Od nowego roku z wersji papierowej dokumentów będą mogli skorzystać jedynie podatnicy zatrudniający 5 lub mniej pracowników. Co istotne, złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej tj. papierowej formie będzie dla administracji skarbowej równoznaczne z ich niezłożeniem” – podkreśla Jan Wacławek, partner w dziale prawno-podatkowym PwC.

Dla większości przedsiębiorstw nowe zasady powinny stanowić ułatwienie w prowadzeniu działalności, jednak istnieją wyjątki.

Jeżeli w firmie osobą upoważnioną do składania deklaracji jest obcokrajowiec, to trzeba to już teraz uwzględnić w planach przygotowania przedsiębiorstwa do nowych przepisów. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), które upoważnia do korzystania z systemu eDeklaracje, wymaga bowiem podania identyfikatora podatkowego w postaci numeru NIP bądź numeru PESEL, którego obcokrajowcy nie posiadają” – wyjaśnia Mikołaj Woźniak, starszy menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC. W takich sytuacjach dostosowanie się do zmian może stać się realnym wyzwaniem i powstaje ryzyko formalnego niezłożenia deklaracji. Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje już nad rozwiązaniem tej kwestii, jednak warto przygotować także przedsiębiorstwo na „plan awaryjny”.

Zestaw do podpisu elektronicznego to jednorazowy wydatek rzędu ok. 300 zł, do którego należy dodać koszt aktualizacji certyfikatu w wysokości ok. 120 zł rocznie.

 

„Choć proces weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek, oczekiwanie na kwalifikowany certyfikat oraz instalacja niezbędnego oprogramowania trwa zazwyczaj w sumie ok 2-3 dni robocze, to jednak teraz czas ten może się wydłużyć w związku ze zwiększonym zainteresowaniem przedsiębiorców w momencie zmiany przepisów. Odpowiednie kroki warto więc podjąć jak najszybciej" -  podkreśla Marcin Sidelnik, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC. Warto także pamiętać, że w przypadku większych podatników zasadne może być wyrobienie co najmniej dwóch podpisów dla jednego podmiotu”.

Data: 19 listopada 2014 r.

 

Kontakt: Jan Wacławek

Partner

tel. 502 184 898

jan.waclawek@pl.pwc.com

 

Marcin Sidelnik

Dyrektor

tel. 502 184 961

marcin.sidelnik@pl.pwc.com

 

 

 

Mikołaj Woźniak

Starszy menedżer

tel. 519 507 449

mikolaj.wozniak@pl.pwc.com