Wprowadzono ryczałtową składkę ZUS w Hiszpanii dla nowych zatrudnień

PHIG.pl » Eksperci radzą » Wprowadzono ryczałtową składkę ZUS w Hiszpanii dla nowych zatrudnień
  • Publikacja 20 marca 2014
  • Modyfikacja 2014-04-08 14:12:50

Zgodnie z królewskim dekretem-ustawą o pilnych środkach dla zwiększenia zatrudnienia na czas nieokreślony (Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida) wprowadzono czasowe zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne. Z tego środka skorzystać może każdy pracodawca, niezależnie od swoich rozmiarów, w odniesieniu do umów podpisanych między 25 lutego 2014 r. a 31 grudnia 2014 r., zawsze gdy oznacza wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie pracodawcy. Umowy te muszą być zawarte w formie pisemnej. Oznacza to, że muszą być zatrudnieni nowi pracownicy, a zarazem nie dochodzi do zwolnienia dotychczasowych. Kwota składki, którą miesięcznie wnosi pracodawca za nowego pracownika wynosi 100 euro w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 75 lub 50 euro w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (wysokość składki zależy od czasu pracy). Obniżone składki obowiązywać będą w okresie 24 miesięcy. Aby skorzystać z obniżenia składki pracodawca musi spełnić kilka wymogów:

 

- Nie zalegać z zobowiązaniami podatkowymi oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych

- Nie być wykluczonym z dostępu do korzyści przewidzianych w programie zatrudniania za popełnienie poważnych lub bardzo poważnych wykroczeń

- Utrzymać osiągniętą w przedsiębiorstwie liczbę zatrudnienia na czas nieokreślony przez okres rzeczonej umowy 

- Przedsiębiorstwo nie rozwiązało umowy o pracę z powodu przyczyn obiektywnych lub poprzez zwolnienie dyscyplinarne, które zostały uznane przez sąd za bezprawne lub zwolnienia grupowe. Wymóg ten odnosi się jedynie do zwolnień, które nastąpiły/nastąpią w okresie od 25 lutego 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Niniejsze opracowanie ma charakter ogólno-wprowadzający i wyłącznie informacyjny, nie wyczerpując wszystkich kwestii poruszonych w nim zagadnień. Nie stanowi ono porady prawnej w ścisłym znaczeniu i nie jest podstawą do podjęcia poszczególnych decyzji. Kancelaria Estudio Juridico Serrano Internacional SC nie bierze odpowiedzialności za skutki działań podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Kancelaria Estudio Juridico Serrano Internacional SC jest zwolniona z odpowiedzialności w zakresie dotyczącym kompletności i dokładności niniejszego opracowania. W razie potrzeby wyjaśnienia konkretnego zagadnienia, radzimy zwrócić się o szczegółową poradę prawną do hiszpańskiego prawnika.


Estudio Juridico Serrano Internacional s.c.
Członek Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej
www.serrano.pl
ul. Flory 9/6
00-586 Warszawa
Tel. 0048 22 331 23 20

c/ Velázquez 53, 4º Izq.
28001 Madryt
Tel. 0034 91 576 94 39