Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”) z dnia 27 lutego 2014 r. w kwestii tzw. eurocenta zdrowotnego obciążającego paliwo w Hiszpanii (sprawa C-82/12)

PHIG.pl » Eksperci radzą » Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”) z dnia 27 lutego 2014 r. w kwestii tzw. eurocenta zdrowotnego obciążającego paliwo w Hiszpanii (sprawa C-82/12)
  • Publikacja 20 marca 2014
  • Modyfikacja 2014-04-08 14:13:07

Od 2002 r. do 2004 r. 13 hiszpańskich regionów autonomicznych uchwaliło specjalny podatek od paliwa. Dochody z powyższego podatku (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) przekazywane były na finansowanie systemu zdrowia czy ochrony środowiska.

W sprawie z powództwa hiszpańskiej firmy przewozowej, kataloński Naczelny Sąd Sprawiedliwości wystosował pytanie prejudycjalne do TSUE. Europejski Trybunał w swoim wyroku z dnia 27 lutego 2014 r., uznał jednak, iż podatek ten narusza dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania. Naruszenie to wynika z braku bezpośredniego związku między korzystaniem z tych usług, a celem zaskarżonego podatku. Związek taki miałby miejsce np. gdyby dochody z podatku od wyrobów tytoniowych przeznaczono na leczenie uzależnienia od nikotyny lub chorób powodowanych przez tytoń.

TSUE nie zdecydował się na ograniczenie skutków czasowych swojego wyroku. Według hiszpańskiego Urzędu Skarbowego, można będzie więc  żądać zwrotu sum zapłaconych pomiędzy 1 stycznia 2010 r. a 31 grudnia 2012 r., gdyż płatności dokonane przed 1 stycznia 2010 r. uległy przedawnieniu zgodnie z hiszpańskim prawem podatkowym. Według drugiej możliwej interpretacji, wierniejszej treści wyroku, można domagać się całości dokonanych płatności, czyli od 1 stycznia 2002 r. Nie ulega natomiast wątpliwości, że płatności dokonane po 1 stycznia 2013 r. zostały włączone w nowy podatek (Impuesto Especial de Hidrocarburos), który jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Podatek  oscylował między 1,2 a 4,8 eurocentów na litr i wprowadziły go następujące regiony autonomiczne w Hiszpanii: Andaluzja (4,8), Estremadura (4,8), Murcja (4,8), Kantabria (4,8), Kastylia i León (4,8), Kastylia-La Mancha (4,8), Walencja (4,8) , Baleary (4,8), Nawarra (2,4), Madryt (1,7), Asturia (4,8), Galicja (2,4) i Katalonia (4,8). Łącznie dochody z podatku wyniosły ok. 13.000.000 euro.

Omówione orzeczenie TSUE stwarza możliwość, również dla Polaków, a zwłaszcza polskich firm transportowych i przewozowych, do ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku wraz z odsetkami nawet od sum przedawnionych.

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze opracowanie ma charakter ogólno-wprowadzający i wyłącznie informacyjny, nie wyczerpując wszystkich kwestii poruszonych w nim zagadnień. Nie stanowi ono porady prawnej w ścisłym znaczeniu i nie jest podstawą do podjęcia poszczególnych decyzji. Kancelaria Estudio Juridico Serrano Internacional SC nie bierze odpowiedzialności za skutki działań podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Kancelaria Estudio Juridico Serrano Internacional SC jest zwolniona z odpowiedzialności w zakresie dotyczącym kompletności i dokładności niniejszego opracowania. W razie potrzeby wyjaśnienia konkretnego zagadnienia, radzimy zwrócić się o szczegółową poradę prawną do hiszpańskiego prawnika.

Estudio Juridico Serrano Internacional s.c.
Członek Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej
www.serrano.pl
ul. Flory 9/6
00-586 Warszawa
Tel. 0048 22 331 23 20

c/ Velázquez 53, 4º Izq.
28001 Madryt
Tel. 0034 91 576 94 39