PROGRAM ZACHĘT DLA POLSKIEGO EKSPORTU

PHIG.pl » Eksperci radzą » PROGRAM ZACHĘT DLA POLSKIEGO EKSPORTU
 • Publikacja 20 marca 2014
 • Modyfikacja 2014-04-08 14:13:23

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 kwietnia 2012 r. przewiduje przyznawanie pomocy publicznej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka gospodarki 2007-2013, do 30 czerwca 2014 r.

 

W szczególności ustanowiono szereg dotacji dla polskich przedsiębiorstw, mających na celu finansowanie części kosztów związanych z organizacją działań promocyjnych, w celu podniesienia poziomu konkurencyjności i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (w tym organizację seminariów, konferencji, prezentacji produktów i próbek). Udzielanie pomocy uzależnione jest od sporządzenia planu rozwoju eksportu, w którym określone są kierunki działań mogące być przedmiotem pomocy. Ponadto, priorytet przyznaje się wspólnym inicjatywom biznesowym.

 

Przedmiotem pomocy dla przedsiębiorstw (wydatkami współfinansowanymi) mogą być między innymi:

 

 • Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
 • Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy
 • Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą
 • Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy polskiego
 • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych
 • Uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe
 • Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej
 • Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynkach docelowych
 • Doradztwo w zakresie badania rynku i wyszukiwania lokalnych partnerów oraz doradztwo prawne związane z wprowadzeniem towarów lub usług przedsiębiorcy na rynki docelowe
 • Wynajem sal wraz z ich udźwiękowieniem i oświetleniem
 • W związku z projektami promocyjnymi, wydruk ulotek i ich przetłumaczenie

Całkowita kwota przyznanej pomocy nie może przekroczyć 75% lub 80% (w zależności od rodzaju wydatków) poniesionych kosztów.

 

Ogłoszenia konkursów, w celu wyłonienia projektów do wsparcia, publikowane są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl, w których to ogłoszeniach określone są szczegóły i warunki uczestnictwa. W każdym przypadku, wnioski te należy złożyć w terminie na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem danego projektu. Pamiętajmy, że program jest otwarty do 30 czerwca 2014 roku.

 

 

 

Estudio Juridico Serrano Internacional s.c.
Członek Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej
www.serrano.pl
ul. Flory 9/6
00-586 Warszawa
Tel. 0048 22 331 23 20

c/ Velázquez 53, 4º Izq.
28001 Madryt
Tel. 0034 91 576 94 39