Eksperci DZP opublikowali komentarz do tzw. ustawy odpadowej

PHIG.pl » Eksperci radzą » Eksperci DZP opublikowali komentarz do tzw. ustawy odpadowej
  • Publikacja 10 lipca 2013
  • Modyfikacja 2013-07-10 11:29:23

 

Autorzy bloga DZP dla środowiska (http://srodowisko.dzp.pl/) opublikowali komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („UCPG”).

W komentarzu skoncentrowali się na kwestiach związanych z nowelizacją UCPG uwzględniając zmiany obowiązujące od 6 marca 2013 r. Komentarz został wydany przez wydawnictwo Infor Biznes.

Eksperci na blisko 300 stronach komentują przepisy UCPG w sposób jak najbardziej praktyczny, omawiają problemy, z którymi borykają się uczestnicy rynku gospodarowania odpadami komunalnymi. Odnoszą się do najnowszych zmian, a także kontrowersyjnych kwestii, które pojawiły się w praktycznym zastosowaniu, zarówno w kontekście planowania inwestycji infrastrukturalnych jak i organizacji przetargów na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. W komentarzu omówiona została problematyka dotycząca m.in.:

  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • zasad prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
  • organizacji postępowań przetargowych
  • obowiązków sprawozdawczych, kontroli oraz odpowiedzialności administracyjnej i karnej.

Początkowo komentarz był publikowany jako dodatek do Dziennika Gazety Prawnej od listopada 2012 r. do lutego 2013 r.

Okazało się, że komentarz cieszył się dużą popularnością, a zapotrzebowanie na merytoryczne, a zarazem praktyczne ustosunkowanie się do wielu wątpliwości jakie rodzą się na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest nadal ogromne. Zrodził się więc pomysł uzupełnienia komentarza o brakujące przepisy i jego aktualizacji oraz opublikowania w formie książkowej” – mówi mec. Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP, a także szef zespołu doradztwa w zakresie gospodarki odpadami i współautorka komentarza.

Eksperci, tak dalece jak to było możliwe, zajmują jednoznaczne stanowiska i przedstawiają konkretne propozycje rozwiązania problemów, ponieważ komentarz ma stanowić praktyczne narzędzie interpretowania i stosowania przepisów UCPG.

Autorami komentarza są: Katarzyna Kuźma, Partner, Daniel Chojnacki, Counsel, Wojciech Hartung, Counsel, Karolina Szymczak, Senior Associate, Przemysław Zdrajkowski, Associate i Katarzyna Maćkowska.
Komentarz jest dostępny w sklepie internetowym wydawnictwa Infor:  http://sklep.infor.pl/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html#opis