DWF Alert - Nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali

PHIG.pl » Eksperci radzą » DWF Alert - Nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali
  • Publikacja 19 maja 2023
  • Modyfikacja 2023-05-19 15:20:17

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Nowe przepisy wynikają z ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane (dalej: nowelizacja).

Podstawowe obowiązki dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej zawarte były już w przepisach dotychczasowych. Właściciel lub zarządca budynku lub jego części (a także osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu) – zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części w razie ich sprzedaży lub wynajęcia. Nadto, właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchna zajmowana przez wymiar sprawiedliwości, prokuraturę lub organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa klientów, ma obowiązek zapewnić takie świadectwo i umieścić je w widocznym miejscu.

Nowelizacja wprowadza karę grzywny za niewywiązanie się z powyższego obowiązku do 5.000 zł. W przypadku sprzedaży, notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie świadectwa lub poucza o obowiązku zapłaty grzywny. Po nowelizacji, jeżeli dla budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, ogłoszenia o sprzedaży lub najmie nieruchomości muszą zawierać bardziej szczegółowe informacje wynikające z treści świadectwa.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią alertu:  https://dwfgroup.com/pl-pl/news-and-insights/insights/2023/5/new-regulations-on-energy-performance-certificates-for-buildings-and-premises