DWF Alert: Rewolucja w dochodzeniu przez konsumentów roszczeń w postępowaniach grupowych

PHIG.pl » Eksperci radzą » DWF Alert: Rewolucja w dochodzeniu przez konsumentów roszczeń w postępowaniach grupowych
  • Publikacja 21 lutego 2023
  • Modyfikacja 2023-02-22 11:33:51

Trwające prace legislacyjne dotyczące powództw przedstawicielskich zapowiadają rewolucję w dochodzeniu przez konsumentów roszczeń w postępowaniach grupowych. Przedsiębiorcy świadczący towary lub usługi konsumentom powinni przygotować się na nowe wyzwania i ryzyka związane z pozwami grupowymi.

 

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) trwają aktualnie prace nad projektem ustawy implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (dalej: "Dyrektywa" lub "Dyrektywa o Powództwach Przedstawicielskich"). Sporządzony 6 grudnia 2022 r. projekt ustawy implementującej Dyrektywę, tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniach grupowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: "Projekt Ustawy") jest analizowany i oceniany w ramach procedury konsultacji publicznych. Zespół prawników DWF, pod kierunkiem Michał Szumbarski, Counsel, na bieżąco śledzi proces legislacyjny dotyczący Projektu Ustawy. Będziemy informować o postępach tych prac i związanych z tym modyfikacjach Projektu Ustawy. Projektowane zmiany mogą doprowadzić do wzrostu liczby postępowań grupowych przeciwko przedsiębiorcom. W szczególności, przewidujemy wzmożoną aktywność stowarzyszeń konsumenckich, które mogą zaangażować się w wytaczanie powództw przedstawicielskich, po uzyskaniu statusu tzw. podmiotów upoważnionych. Zwracamy uwagę na potrzebę zabezpieczenia się przez przedsiębiorców przed ryzykiem prawnym związanym z wdrożeniem Dyrektywy o Powództwach Przedstawicielskich. W szczególności, wskazane jest przeprowadzenie weryfikacji stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim wzorców umownych (tj. regulaminów, formularzy, ogólnych warunków umów itp.) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony konsumentów, do których odnosi się Dyrektywa i implementujący ją Projekt Ustawy (tj. z normami prawnymi wynikającymi z 66 aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących ochrony konsumentów, wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy).

 

W zakresie szczegółów zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią alertu:

https://dwfgroup.com/pl-pl/news-and-insights/insights/2023/2/rewolucja-w-dochodzeniu-przez-konsumentow-roszczen-w-postepowaniach-grupowych