Publikacja KPMG: Investment in Poland. The rough guide to successful investing in Poland

PHIG.pl » Eksperci radzą » Publikacja KPMG: Investment in Poland. The rough guide to successful investing in Poland
  • Publikacja 25 lutego 2021
  • Modyfikacja 2021-02-25 15:59:43


Od ponad 30 lat Polska stanowi atrakcyjny rynek dla inwestorów zagranicznych. Doceniają oni przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych pracowników, duży rynek wewnętrzny oraz atrakcyjne położenie geograficzne Polski. Na koniec 2019 roku stan zobowiązań Polski z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wynosił 209,5 mld euro. 


 


Kapitał i aktywność inwestorów zagranicznych odegrały znaczącą rolę w utrzymaniu przez Polskę pozycji jedynego kraju w regionie, który odnotowywał stały wzrost PKB przez prawie 30 lat, nawet podczas poprzedniego globalnego kryzysu. W latach 2009-2019 polski PKB rósł rocznie średnio o 3,6 proc. Mimo że w 2020 roku Polską gospodarkę po raz pierwszy po 1991 roku dotknęła recesja spowodowana pandemią COVID-19 z prognoz wynika, że wartość PKB za cały ubiegły rok może być na wyższym poziomie niż w większości krajów Unii Europejskiej.

W analizie znajdują się szczegółowe informacje na temat:

 

Kondycji polskiej gospodarki 

Inwestycji zagranicznych w Polsce 

Form prowadzenia działalności gospodarczej

Przepisów prawa podatkowego w Polsce

Statutowych sprawozdań finansowych i wymogów sprawozdawczych

Regionów geograficznych w Polsce pod kątem lokowania inwestycji


Publikacja jest dostępna na: https://home.kpmg/pl/pl/home/campaigns/2021/02/inwestycje-w-polsce.html?utm_source=Subskrybenci&utm_medium=button&utm_campaign=investment-in-poland