2021 rok w działach HR – nowości i kluczowe zmiany

PHIG.pl » Eksperci radzą » 2021 rok w działach HR – nowości i kluczowe zmiany
  • Publikacja 20 stycznia 2021
  • Modyfikacja 2021-01-20 10:19:18

 

Początek roku to dla działów HR nowe wyzwania, a także stałe, powtarzające się co roku obowiązki. Spieszymy ze wskazaniem kilku wybranych kwestii, na które pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę w styczniu.

 

Minimalne wynagrodzenie i odpisy na ZFŚS

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku zwiększy się o 200 zł względem wysokości obowiązującej w roku 2020. W konsekwencji szczególnej ochronie od 1 stycznia 2021 r. będzie podlegać wynagrodzenie w wysokości 2800 zł brutto. Wzrośnie też stawka godzinowa – z 17 zł do 18,30 zł.

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Przykładowo w styczniu dodatek ten będzie wynosił 3,68 zł (2800 zł/152h x 20%).

 

Dla odmiany, w 2021 roku nie ulegnie zmianie wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi nadal 1550,26 zł. Oczywiście dla pracodawców, u których nie działa ZFŚS, styczeń to moment na weryfikację, czy w 2021 r. nie zaktualizuje się obowiązek utworzenia ZFŚS (stan na 01.01.2021 r. to 50 lub więcej osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty).

 

Przypominamy, że na podstawie szczególnych przepisów z tzw. „Tarczy antykryzysowej”, po spełnieniu pewnych warunków (np. odpowiedni spadek obrotów w spółce), istnieje możliwość zawieszenia funkcjonowania ZFŚS lub dokonywania odpisów na Fundusz.

 

Urlopy i dni wolne

W 2021 roku pracodawcy powinni zaplanować dwa „dodatkowe” dni wolne. Dwa święta wypadają bowiem w sobotę – 1 maja oraz 25 grudnia.

 

Początek roku to również dobry moment na weryfikację bilansów urlopowych pracowników na 2021 rok i sprawdzenie, czy pracownicy nie mają jeszcze puli urlopu z 2017 roku, który ulegnie w bieżącym roku przedawnieniu. Pracodawcy objęci restrykcjami powinni w tym kontekście pamiętać o wynikającym z „Tarczy antykryzysowej” uprawnieniu do jednostronnego udzielenia pracownikowi zaległego urlopu. Należy też zaplanować odebranie oświadczeń o korzystaniu z urlopu na opiekę nad dzieckiem (art. 188 KP).

 

Związki zawodowe

Jak co roku – 10 stycznia to ustawowy termin dla związków zawodowych na przekazanie pracodawcom informacji na temat swojej liczebności, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Jako że w tym roku dzień ten wypadał w niedzielę, ostateczny termin minął w poniedziałek 11 stycznia. Sankcją za niedopełnienie tego obowiązku jest nieprzysługiwanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej, aż do czasu uzupełnienia informacji. Oczywiście korzystanie z tej sankcji przez pracodawcę powinno być każdorazowo zweryfikowane pod kątem wpływu na relację ze związkami, tym bardziej, że początek roku to często czas negocjacji podwyżkowych czy wprowadzania zmian do regulaminów wewnętrznych.

 

Informowanie ZUS o umowach o dzieło i inne zmiany

Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek mają nowy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Obowiązek dotyczy każdego płatnika, lecz nie obejmuje każdej podpisywanej umowy o dzieło. W praktyce oznacza to potrzebę szczególnej czujności w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych (uporządkowanie dokumentacji, przygotowanie się na ewentualne kontrole ZUS).

 

Na koniec wskazujemy, jakich zmian można się spodziewać w 2021 roku.

 

Praca zdalna – zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa, do I kwartału 2021 projekt ustawy ma być uzgodniony społecznie.


Badanie trzeźwości pracowników – zgodnie z zapowiedziami zmiany mają obejmować m.in. prawo do wyrywkowej kontroli trzeźwości. Być może nowa regulacja rozwiąże dotychczasowe problemy praktyczne – m.in. związane z ochroną danych osobowych.


Zmiany związane z COVID-19 – na tę chwilę w Sejmie procedowana jest ustawa wprowadzająca dla pracowników dodatkowy dzień wolny po oddaniu krwi lub jej innych składników. Oczywiście sytuacja związana z COVID-19 jest mocno dynamiczna, stąd można spodziewać się kolejnych zmian i nowych rozwiązań w tym zakresie.


Wykroczenia z zakresu prawa pracy – do Sejmu trafił projekt ustawy zmieniający postępowanie w sprawach o wykroczenia – przede wszystkim w zakresie uprawnień do nieprzyjęcia mandatu. Jeśli przepisy wejdą w życie, może to dotyczyć również pracodawców np. w zakresie kontroli PIP. O dalszych losach projektu będziemy Państwa na bieżąco informować.


W razie jakichkolwiek wątpliwości – doradcy Olesiński & Wspólnicy są do Państwa dyspozycji:

 

Katarzyna Jarczyk

katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz

maksymilian.chlebosz@olesinski.com