Ranking agencji PR według fee income za rok 2018

PHIG.pl » Eksperci radzą » Ranking agencji PR według fee income za rok 2018
  • Publikacja 04 lipca 2019
  • Modyfikacja 2019-07-04 11:29:22


Związek Firm Public Relations od sześciu lat publikuje Ranking agencji PR wg fee income. Celem rankingu jest ukazanie właściwego charakteru usług PR na rynku poprzez skupienie się na doradztwie komunikacyjnym i przychodach z honorariów. Pojęcie „fee income” jest definiowane jako różnica między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów, czyli sumą honorariów i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi. W tym roku, po raz pierwszy ranking stanowi część  publikacji „Raport PR”, w którym podkreślono istotną rolę PR-u w funkcjonowaniu firm oraz zamieszczono serię artykułów dotyczących reputacji.

 

Wyniki prezentowane w rankingu są weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. Ranking ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą wziąć w nim udział agencje PR, których główną działalnością jest świadczenie usług public relations. Mogą to być również grupy kapitałowe spełniające powyższy warunek. W przypadku grup kapitałowych w rankingu są uwzględniane przychody tylko z tych podmiotów z grupy, których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług public relations.

 

więcej na: https://zfpr.pl/ranking-agencji/

 

RAPORT 2019