Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Komisja Europejska mówi oficjalne TAK dla LOT-u!

Komisja Europejska mówi oficjalne TAK dla LOT-u!

LOT LÍNEAS AÉREAS POLACAS, REPRESENTACIÓN PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

  • Dodano 06 sierpnia 2014
  • ·

Warszawa, 29 lipca 2014 – Komisja Europejska zaakceptowała Plan Restrukturyzacji LOT-u i uznała udzieloną przewoźnikowi pomoc publiczną za zgodną z prawem unijnym. Dzisiejsza oficjalna decyzja kończy tym samym formalne postępowanie Brukseli wobec polskiego przewoźnika

– To bardzo ważny dzień dla LOT-u. Dzisiejsza decyzja potwierdza, że otrzymaliśmy pomoc zgodnie z prawem i że nasz Plan Restrukturyzacji realizujemy w całkowitej zgodzie z przepisami Unii Europejskiej. Opisane w tym dokumencie działania zapewniają długoterminową konkurencyjność LOT, nie powodując zakłócenia wspólnego rynku i konkurencji – mówi Sebastian Mikosz, Prezes PLL LOT. – Dziękuję przede wszystkim pasażerom, którzy doceniając nasze nowe produkty i usługi, wierzą w zmiany, jakie wdrażamy. Nasze poprawiające się wyniki są m.in. odzwierciedleniem ich uznania. LOT stał się nowoczesnym europejskim przewoźnikiem sieciowym, łączącym Polskę oraz Europę Centralną
i Wschodnią z kluczowymi miejscami na świecie.

 

Dzisiejsza decyzja kończy formalne postępowanie wobec PLL LOT. Spółka nadal konsekwentnie realizuje Plan Restrukturyzacji, a Komisja Europejska będzie nadal ten proces monitorować. Z formalnego punktu widzenia restrukturyzacja LOT-u zakończy się w październiku 2015 roku.

Zakładamy, że w najbliższym czasie od opublikowania dzisiejszej decyzji Komisja Europejska wyda jeszcze jej uzasadnienie – czyli dokument, który będzie określał szczegółowo warunki zgody na pomoc publiczną dla LOT-u.

 

W 2012 roku, Spółka otrzymała pomoc publiczną na ratowanie przedsiębiorstw. Pomoc ta została zatwierdzona przez Komisję Europejską w maju 2013 pod warunkiem przedstawienia Planu Restrukturyzacji, który jest zgodny z regulacjami unijnymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację. Według tych regulacji pomoc publiczna może być zatwierdzona tylko w przypadku, gdy spełnione są sztywne wymogi i reguły w tym zakresie. LOT opracował i wdrożył kompleksowy plan naprawczy, który zgodnie z ww. regulacjami kompensuje konkurencji otrzymaną pomoc. Dotyczy to na przykład wycofania się z szeregu rentownych połączeń, redukcji oferowania oraz przedstawienia wkładu własnego w celu sfinansowania kosztów prowadzonej restrukturyzacji. Środki te mają na celu także zapewnienie, iż linia lotnicza zachowa długoterminową zdolność do konkurowania na rynku. Plan został przesłany do Komisji w czerwcu ubiegłego roku.

 

W 2013 roku LOT odnotował po raz pierwszy od pięciu lat zysk netto w wysokości 26 milionów złotych. Wynik na działalności podstawowej był na poziomie zaledwie minus 4 milionów złotych. Tym samym był o 138 milionów złotych lepszy niż zakładano w Planie.
LOT zrestrukturyzował swoją siatkę połączeń oraz wygenerował dodatkowe oszczędności kosztowe, w tym dzięki wykorzystaniu samolotów Boeing 787 Dreamliner. Spółka przeprowadziła udany proces wycofania z eksploatacji i zwrotu samolotów odrzutowych starej generacji takich jak Boeing 767 i Boeing 737, ponosząc znaczące koszty związane z tą operacją. LOT wdrożył trudny i bolesny proces redukcji zatrudnienia który objął 35% naziemnego personelu i przyniósł 45 mln zł oszczędności w minionym roku.

 

W 2014 Spółka w dalszym ciągu pracuje nad poprawą strony przychodowej i marżowej, m. in. poprzez wprowadzanie różnego rodzaju usług dodatkowych oraz lepsze zarządzanie ofertą. LOT dalej renegocjuje kontrakty zakupowe dóbr i usług by zredukować koszty i poprawić efektywność. Wstępne wyniki za I połowę 2014 roku są zgodne z założeniami i projekcjami Planu Restrukturyzacji.

 

Kontakt dla mediów:

 

Barbara Pijanowska-Kuras

Rzecznik Prasowy

tel.: +48 (22) 606 79 19

tel. kom.: +48 731 999 924

e-mail: media@lot.pl