Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Kochański & Partners nowym sygnatariuszem Karty Różnorodności

Kochański & Partners nowym sygnatariuszem Karty Różnorodności

Kochański & Partners Sp. K.

  • Dodano 21 marca 2023
  • ·

Podpisując Kartę Różnorodności (Diversity Charter) Kancelaria Kochański & Partners kontynuuje strategię prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Karta Różnorodności to jeden z największych międzynarodowych projektów równościowych pod patronatem Komisji Europejskiej, którą w Polsce koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). To kolejny ważny krok w ramach realizacji polityki ESG Kancelarii, tym razem w zakresie różnorodności, równości i włączania, czyli tzw. DEI (Diversity, Equity and Inclusion).

 

Celem Karty Różnorodności jest promocja równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Inicjatywa realizowana jest w 26 krajach UE, w tym od 2012 r. także w Polsce, w ramach działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu i pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Karta Różnorodności to przede wszystkim zobowiązanie do respektowania zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz wdrażania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności, zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych, a także zobowiązanie do raportowania o postępach w ich wdrażaniu. Na podpisanie takiego zobowiązania decydują się pracodawcy o odpowiednim stopniu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością.


„Zawsze stawiamy na równość i różnorodność. Połowa Zarządu naszej Firmy to dzisiaj kobiety. To one zarządzają kluczowymi dla Firmy działami wspierającymi praktyki prawnicze na stanowiskach dyrektorskich. Podobną sytuację mamy wśród Partnerów i udziałowców, jedna trzecia naszych szefów praktyk to… szefowe” – mówi Piotr Kochański, Partner Zarządzający.


„Wiemy także, że dzięki różnorodności jesteśmy rozpoznawani na arenie międzynarodowej. W ubiegłym roku do grona naszych partnerów udziałowców dołączył wybitny ukraiński prawnik dr hab. Markiyan Malskyy, który prowadzi szereg projektów naszych klientów na Ukrainie. Zatrudniamy także ukraińskich prawników i konsultantów. Inna nasza prawniczka, Parasto Yari, afgańska aktywistka i obrończyni praw człowieka, kontynuuje u nas prace w zakresie praktyki pro-bono po tym, jak Firma pomogła w osiedleniu się w Warszawie jej i jej rodzinie, która ostatnim samolotem uciekła z Kabulu. Mamy także inne podobne doświadczenia. Tworzymy zróżnicowany zespół ludzi o wysokich kompetencjach i szerokich horyzontach oraz przyjazną i inkluzywną przestrzeń, w której doceniane jest zaangażowanie każdej i każdego z nas” – podsumowuje Piotr Kochański.


Dołączenie do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności jest kolejnym krokiem Kancelarii w myśl hasła „We work with those who change the world for the better. We find the rules.” To jasny komunikat dla partnerów biznesowych, klientów, obecnych i przyszłych współpracowników. Kształtowanie kultury organizacji i pozafinansowe aspekty prowadzenia biznesu są bardzo istotne w działalności Kancelarii.


„Realizujemy bardzo konkretne działania, które zapewniają równe szanse rozwoju i awansu. Jesteśmy dumni z sukcesów wszystkich członków naszego zespołu, ale, mając pełną świadomość zmieniających się potrzeb pracowników, nie spoczywamy na laurach” – dodaje Monika Wojciechowska, Chief Executive Officer i Chief Financial Officer.


„Prowadzimy cykliczne programy, których celem jest m. in. uwrażliwianie zespołu na kwestie inkluzywnego, czyli włączającego języka, szkolenia podnoszące poziom świadomości o cyberbezpieczeństwie, działaniach antykorupcyjnych, mobbingu i dyskryminacji oraz aktywnie włączamy się w inicjatywy pracownicze. Angażujemy także naszych prawników w programy mentoringowe, w tym międzynarodowy program Next Generation prowadzony przez naszego partnera Pinsent Masons. Naszą ambicją jest promowanie postawy otwartości i tolerancji oraz zaangażowanie, zarówno nas samych, jak i naszych partnerów biznesowych, czy społecznych. Wierzymy, że z korzyścią dla nas wszystkich” – podkreśla Monika Wojciechowska.


Najważniejsze projekty Karty Różnorodności to m.in. DiversityINCheck, narzędzie do oceny stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością w organizacji, oraz Diversity@Work, projekt wspierający przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie różnorodności i równych szans w miejscu pracy. Dołączenie do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności to kolejny, transparentny krok w kierunku zaangażowania w wartości ESG, po tym jak w grudniu ubiegłego roku Kancelaria została członkiem United Nations Global Compact – największej inicjatywy ONZ działającej na rzecz zrównoważonego biznesu.