Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Miasta regionalne prześcignęły stołeczny rynek biurowy

Miasta regionalne prześcignęły stołeczny rynek biurowy

Newmark Polska Sp. z o.o.

  • Dodano 31 stycznia 2023
  • ·

Według raportu firmy doradczej Newmark Polska „Office Occupier – Rynek biurowy w regionach” w 2022 roku regionalne rynki biurowe wyprzedziły Warszawę pod względem wielkości całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej. Wskaźnik pustostanów utrzymał się na stabilnym poziomie przy umiarkowanej aktywności deweloperów.


- Najemcy powrócili na rynek, ale obecnie poszukują przede wszystkim biur oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwią zoptymalizowanie kosztów najmu i uzyskanie oszczędności w dłuższej perspektywie – mówi Anna Osiecka, Associate Director w Dziale Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Newmark Polska. - Warto jednocześnie zaznaczyć, że ze względu na stosunkowo dużą dostępność powierzchni biurowej w budynkach zarówno istniejących, jak i będących w budowie, czynsze raczej pozostaną na dotychczasowym poziomie w najbliższych kwartałach.


Na koniec IV kw. 2022 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu największych rynkach regionalnych poza Warszawą (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) przekroczyły 6,4 mln mkw. i były o prawie 3% większe niż w stolicy. Biorąc pod uwagę aktywność deweloperów w regionach, możemy przypuszczać, że ta przewaga będzie się nadal stopniowo powiększać. Nowa podaż powierzchni biurowej w całym ubiegłym roku wyniosła 405 250 mkw. – to o prawie 80% więcej niż w 2021 r., ale o blisko 26% mniej niż w rekordowym 2019 r., kiedy to na rynek trafiło niemal 547 000 mkw.


Największą aktywnością deweloperów charakteryzował się pierwszy kwartał, w którym oddano do użytkowania ponad 60% całkowitego wolumenu nowej podaży za ubiegły rok. Wśród największych ukończonych inwestycji w 2022 roku znalazły się: budynki A1 i A2 kompleksu Global Office Park w Katowicach (łącznie 55 200 mkw., I kw.), .KTW II w Katowicach (39 900 mkw., I kw.), Midpoint71 we Wrocławiu (36 200 mkw., I kw.) oraz budynki A i B w ramach kompleksu Brain Park w Krakowie (łącznie 31 000 mkw., IV kw.).


Aktywność deweloperów na głównych rynkach regionalnych w Polsce na koniec IV kw. 2022 r. utrzymywała się na poziomie zbliżonym do odnotowanego kwartał wcześniej – w trakcie realizacji znajdowały się projekty o łącznej powierzchni ok. 583 000 mkw., co oznacza spadek o prawie 21% w ujęciu rok do roku.


- Warto podkreślić, że wolumen powierzchni biurowej w budowie pozostaje o ok. 35% niższy w porównaniu ze średnią z lat 2015-2019, kiedy to deweloperzy dostarczali na rynek średnio ok. 900 000 mkw. rocznie – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w firmie Newmark Polska. - Świadczy to o tym, że deweloperzy nadal ostrożnie podchodzą do rozpoczynania nowych inwestycji, bacznie obserwując rynek, szczególnie zapotrzebowanie zgłaszane przez najemców i ogólną sytuację makroekonomiczną.


W IV kw. 2022 r. najemcy na głównych rynkach regionalnych wynajęli najwięcej metrów kwadratowych biur w całym ubiegłym roku – prawie 174 700 mkw., co oznacza wzrost o ponad 65% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Z kolei całkowity popyt w 2022 r. w największych miastach regionalnych wyniósł ponad 623 250 mkw., czyli o prawie 5% więcej niż w 2021 r. Świadczy to o stopniowym powrocie aktywności najemców w regionach do poziomu sprzed pandemii. Największy udział w ubiegłorocznym popycie w miastach regionalnych miały firmy z sektora IT oraz usług dla biznesu – odpowiednio 26% i 19%. Na trzecim miejscu znalazła się branża produkcyjna, której udział w całkowitym wolumenie transakcji najmu sięgnął 11%.


W całym 2022 r. najwięcej podpisano nowych umów (48,6%), na kolejnym miejscu uplasowały się renegocjacje i odnowienia umów (30,4%). Natomiast pozostałe 21% stanowiły przednajmy (10,4%), ekspansje (6,2%) oraz transakcje na potrzeby własne (4,4%). Niemniej jednak, podobnie jak na rynku warszawskim, obserwujemy wzrost zainteresowania najemców renegocjacjami i odnowieniami umów, których udział w całkowitym wolumenie transakcji w IV kw. 2022 r. wzrósł do 40%.


Na koniec IV kw. 2022 r. poziom pustostanów na głównych regionalnych rynkach biurowych utrzymał się na praktycznie niezmienionym poziomie w porównaniu z trzecim kwartałem i wyniósł 15,3% (wzrost o 0,1 p.p.), natomiast w ujęciu rok do roku wzrósł o 1,2 p.p. Na ośmiu rynkach regionalnych najemcy nadal mają do dyspozycji łącznie 985 100 mkw. wolnej powierzchni biurowej.


O Newmark Polska
Newmark Polska jest Globalnym Partnerem Newmark, członkiem Globalnej Sieci Newmark. Należy do grupy wiodących firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania i zarządzania projektami oraz workplace strategy. Na czele firmy Newmark Polska stoi Piotr Kaszyński. Jej siedziba mieści się w Warszawie, a biura regionalne znajdują się we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie. Zespół Newmark Polska korzysta z globalnej platformy Newmark (Nasdaq: NMRK), która posiada biura na całym świecie i oferuje pełną gamę usług na każdym etapie cyklu życia nieruchomości. Więcej informacji o Newmark Polska na stronie: www.nmrk.pl

 

Press Contact:

Luiza Jurgiel-Żyła
luiza.jurgiel-zyla@nmrk-global.com
+48 695 795 121