Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Rosnące oczekiwania w zakresie regulacji i nadzoru nad fintechami

Rosnące oczekiwania w zakresie regulacji i nadzoru nad fintechami

KPMG Sp. z o.o

  • Dodano 06 września 2019
  • ·

Coraz większa obecność fintechów na rynku jest korzystna zarówno dla konsumentów, inwestorów, jak i firm świadczących usługi finansowe. Aktywność takich podmiotów prowadzi do bardziej zróżnicowanej oferty usług i produktów finansowych, które są świadczone bardziej efektywnie. 

 

Jednocześnie coraz szersze zastosowanie rozwiązań technologicznych oferowanych przez fintechy wiąże się z ryzykiem, które dostrzegają regulatorzy i organy nadzoru rynków finansowych – wynika z globalnego raportu KPMG. 

 

Rosnąca rola fintechów przyczynia się do wzrostu ryzyka zarówno dla konsumentów jak i inwestorów, dla przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe, a w szerszym ujęciu, także dla stabilności rynków finansowych. W ciągu ostatnich kilku lat podjęto szereg inicjatyw regulacyjnych i nadzorczych związanych z nowymi technologiami w finansach. Główne działania regulacyjne w odniesieniu do nowych technologii i rozwiązań fintech dotyczą głównie kryptoaktywów, technologii rozproszonych rejestrów, chmury obliczeniowej, crowdfundingu, systemów płatności, a także sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i wykorzystywania wielkich zbiorów danych.

 

Przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe muszą być w stanie wykazać, że nie tylko spełniają coraz większą liczbę wymogów regulacyjnych związanych z technologiami, ale także, że przenalizowały i uwzględniły różne rodzaje ryzyka, jakie niosą ze sobą fintechy. Liderzy rynku będą proaktywnie reagować na pojawiające się zagrożenia oraz współtworzyć nowe regulacje.

 

Współpraca z fintechami otwiera wiele możliwości przed firmami z branży finansowej, natomiast należy do niej podchodzić bardzo kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich aspektów. Należy dokładnie zidentyfikować, ocenić i – o ile to możliwe – przeciwdziałać ryzyku, jeszcze przed wdrożeniem rozwiązań oferowanych przez fintechy. Warto też korzystać z platform kojarzących firmy z fintechami, aby znaleźć rozwiązanie odpowiadające na potrzeby danej organizacji, a nie bazować tylko na ofercie fintechów, które same się skontaktowały – mówi Andrzej Gałkowski, partner, szef doradztwa dla sektora bankowego w KPMG w Polsce.

 

 

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

 


****

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

 

****

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Regulation and supervision of fintech” prezentuje analizę ryzyka generowanego przez fintechy dla podmiotów na rynkach finansowych. Publikacja koncentruje się także na zagadnieniu regulacji i nadzoru nad działalnością fintechów.

 

O KPMG:             

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

 

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308