Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Postepowanie Komisji Europejskiej w sprawie Polskiej Stoczni

Postepowanie Komisji Europejskiej w sprawie Polskiej Stoczni

KPMG Sp. z o.o

  • Dodano 15 kwietnia 2013
  • ·

KPMG D. Dobkowski sp. k. doradcą prawnym w zakończonym sukcesem postępowaniu Komisji Europejskiej w sprawie polskiej stoczni


W opublikowanym 21 marca komunikacie Komisja Europejska potwierdziła wydanie decyzji stwierdzającej, że nabycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu dwuletnich obligacji gdyńskiej Stoczni Remontowej Nauta S.A. o wartości 120 mln złotych, a następnie przedłużenie terminu ich wykupu o kolejne dwa lata nie stanowiło pomocy państwa w rozumieniu unijnych przepisów.

Komisja uznała, że nabycia obligacji dokonano na warunkach rynkowych po przeprowadzeniu analizy standingu finansowego stoczni opartej na rozsądnych założeniach, natomiast przedłużenie terminu ich wykupu miało swoje ekonomiczne uzasadnienie. W związku z tym Nauta nie uzyskała nieuzasadnionej korzyści ekonomicznej.

Ze strony polskiej sprawę prowadził Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK, natomiast doradcami prawnymi SR Nauta SA w ramach postępowania przed Komisją Europejską byli radca prawny Przemysław Kamil Rosiak z kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce oraz Mikołaj Stasiak z Easy State Aid.