Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania: zwyżkowy trend w gospodarce. Wzrost eksportu towarów oraz inwestycji zagranicznych w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku.

Hiszpania: zwyżkowy trend w gospodarce. Wzrost eksportu towarów oraz inwestycji zagranicznych w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku.

  • Data wydarzenia 16 lipca 2016
  • ·
  • Publikacja 16 lipca 2016
  • ·

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG) informuje, że w I kw. br. hiszpański eksport wzrósł o 1.8 proc (r./r.) osiągając wartość 83,34 mld euro. Zdaniem Zuzanny Gołębiewskiej, Dyrektor Biura PHIG, ta pozytywna tendencja zostanie podtrzymana, dzięki wsparciu poprzez nowy program rządowy ICO „Eksporterzy 2016”, z którego funduszy zostaną pokryte m.in. koszty związane z transakcjami eksportu. 

„Hiszpańskie małe i średnie firmy otrzymają subwencje na wsparcie eksportu finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Instytut Kredytu Oficjalnego (ICO). Obie instytucje zadeklarowały wkład 250 mln euro w celu wsparcia internacjonalizacji firm” informuje Z. Gołębiewska PHIG.

W pierwszych czterech miesiącach 2016 roku odnotowano wzrost eksportu w najważniejszych sektorach:

  • *środków produkcji (inwestycyjnych dóbr kapitałowych), stanowiących 19.9 proc ogółu eksportu, wzrost o 3.2 proc;
  • *motoryzacyjnym, stanowiącym 18.9 proc ogółu eksportu, odnotowano silny wzrost w stosunku rocznym o 13.4 proc;
  • *żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, stanowiącym 17.1 proc ogółu eksportu, wzrost o 4. 6 proc
  • *chemicznym, stanowiącym 14.5 proc ogółu eksportu, zwiększenie się o 0.8 proc.

 

Wzrost hiszpańskich inwestycji zagranicznych oraz branży budowlanej

 

W pierwszym kwartale br. odnotowano w Hiszpanii wzrost inwestycji produkcyjnych do 2,96 mld euro (wzrost o ok. 15 proc r/r).

Wśród hiszpańskich regionów inwestycje o największej wartości przyciągnęła Wspólnota Madrytu, następnie Katalonia i Kraj Basków.

Również pod względem wzrostu inwestycji liderem jest Madryt – wzrost sięgnął 42.3 proc. W okresie od stycznia do marca 2016, wartość inwestycji w stolicy Hiszpanii wyniosła 2.097 mln euro, co stanowi wzrost o 42.3 proc w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego, jest to najwyższa suma od 2012 roku.

W opublikowanym raporcie fDi Finnancial Times, Hiszpania pod względem liczby projektów znalazła się na czwartym miejscu (227 projektów), jako kraj docelowy dla inwestycji typu greenfield. Pod względem wartości typu greenfield, z sumą 10,4 mld dol. Hiszpania plasuje się na trzecim miejscu po Wielkiej Brytanii (53,3 mld dol.) i Rosji (11,6 mld dol.)

Wartość hiszpańskich inwestycji w Europie wyniosła 20,5 mld dol, dzięki czemu Hiszpania zajęła czwarte miejsce pod względem wielkości inwestowania.

Umocnienie hiszpańskiej gospodarki obserwujemy również w sektorze budownictwa. Ministerstwo Rozwoju, poinformowało, że hiszpańskie firmy budowlane podjęły się w 2016 roku realizacji zleceń o łącznej wartości 11,8 milionów euro. Łączna wartość tegorocznych projektów oraz tych, które przyjęto do realizacji pod koniec zeszłego roku szacowana jest na około 76,5 milionów euro, co stanowi 87% wartości wszystkich zleceń wykonywanych przez hiszpańskie firmy budowlane.

„Te pozytywne rezultaty, świadczące niewątpliwie o stopniowym wzmacnianiu się hiszpańskiej gospodarki znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatnio ogłoszonym przez AT Kearney raporcie „2016 Foreign Direct Investment Confidence Index”, obejmującej 25 najlepszych państw do inwestowania. Hiszpania zajęła 13 miejsce na tej prestiżowej liście”, dodaje Zuzanna Gołębiewska, Dyrektor Biura PHIG.

 

Wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym

 

W maju 2016 r produkcja przemysłowa w Hiszpanii była o 1,0 proc wyższa w porównaniu z majem 2015 roku, jak wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyki.

Produkcja dóbr kapitałowych, najważniejszy wskaźnik inwestycji, wzrosła w ujęciu rocznym o 5,6 proc, zaś produkcja dóbr konsumenckich zwiększyła się o 1,7 proc. W obydwu sektorach odnotowano największy wzrost w skali roku.

„Dwanaście Wspólnot Autonomicznych osiągnęło dodatnie wyniki w skali roku. Największy wzrost odnotowano w Kastylii i León (12,2 proc), Wspólnocie Madrytu (8,2 proc) i w Kraju Basków (7,2 proc). Wyniki te są kompatybilne z opublikowanymi wyżej danymi wskazującymi na regiony, które przyciągnęły inwestycje o największej wartości”, komentuje Dyrektor Biura Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.