Media

PHIG.pl » Media » Wzrost wskaźnika PMI dla sektora usług w Hiszpanii

Wzrost wskaźnika PMI dla sektora usług w Hiszpanii

  • Data wydarzenia 08 lipca 2016
  • ·
  • Publikacja 08 lipca 2016
  • ·

Wskaźnik PMI dla hiszpańskiego sektora usług wzrósł w czerwcu do 56.0 pkt. z 55.4 pkt w maju, wykazując najszybszą od listopada 2015 dynamikę wzrostu aktywności biznesowej. Tym samym jest to kolejny, 32. miesiąc wzrostu. 

Kluczowe dane:

1. Najwyższy wskaźnik tworzenia nowych miejsc pracy od lipca 2007
2. Szybszy wzrost  aktywności biznesowej i nowych zamówień
3. Wskaźnik inflacji kosztów pozostaje bez zmian od maja, a koszty produkcji wzrosły nieznacznie.


Branża „Poczta i Telekomunikacja” odnotowały najszybszy wzrost aktywności, co wiąże się ze wzmożonymi inwestycjami w nowym biznesie (startup-y) i ostatnio odnotowywanym wzrostem  zadudnienia.

Jedynym wyjątkiem wśród sześciu obserwowanych sektorów, gdzie zarejestrowano niższą aktywność  był dział „inne usługi”.

 

Andrew Harker, starszy ekonomista Markit, autor raportu powiedział:

 

„Hiszpański sektor usług zakończył pierwszą połowę 2016 roku z dobrym wynikiem, z czego wyróżnić należy wzrost wskaźników kluczowych zmiennych, takich jak aktywność i nowe zamówienia. Jedną z najlepszych informacji, jakie przynosi nowy raport  jest najszybszy wzrost zatrudnienia od czasów poprzedzających kryzys, co może wskazywać na zwiększenie zaufania firm do danych wskazujących na stale rosnący popyt”.

 

Źródło:

https://www.markiteconomics.com/Survey//PressRelease.mvc/485df74640e84e0a8978513caee487d9