Media

PHIG.pl » Media » Utrzymuje się korzystna tendencja w sektorze doradczym – raport “Consultoría 2015”

Utrzymuje się korzystna tendencja w sektorze doradczym – raport “Consultoría 2015”

  • Data wydarzenia 24 czerwca 2016
  • ·
  • Publikacja 24 czerwca 2016
  • ·

Obroty hiszpańskich firm konsultingowych wykazały korzystną tendencję wzrostową w 2015 roku, osiągając przychody na poziomie  12,650 mln euro, co stanowi o 3.1 proc więcej niż w roku poprzednim. Przełożyło się to na dochody firm, które zanotowały poprawę o 3.0 proc w stosunku do poprzedniego roku, wykazując  9,550 mln euro zysku.

Oto niektóre wnioski z raportu „Consultoría 2015” dotyczącego firm doradczych, opublikowanego ostatnio przez  monitorującą ten sektor firmę INFORMA D & B, lidera w dostarczaniu informacji handlowych, finansowych o branżach  i przedsiębiorstwach.

Według  raportu „Consultoría 2015”,  po wzroście o 2.7 proc w 2014 roku, obroty branży konsultingowej  wzrosły o kolejne 3.1 proc w 2015 roku, osiągając 12,650 mln euro.

Dochody firm, które w 2014 roku zwiększyły się o 2.2 proc w stosunku do roku 2013, również wzrosły o 3.0 proc - do sumy 9,550 mln euro, w 2015 r.

 

Przyglądając się poszczególnym dziedzinom, przychody firm doradzających w zakresie technologii informatycznych, których wartość  stanowi 86 proc wartości rynku, również wzrosły o 3.0 proc.  

Konsulting w zakresie strategii, działań i procesów, po  nieznacznym spadku w 2014 roku również odnotował wzrost o 2.7 proc  w 2015 roku.

Przychody z konsultingu świadczonego przez hiszpańskie firmy za granicą wyniósł 3.100 mln euro, co stanowi wzrost o 3.3%, w stosunku do roku w 2014 rok, w którym również odnotowano wzrost (o 3.4 proc).

Szacuje się, że doradztwo w sektorze finansowym (fakturowanie)  odnotuje  wzrost o około 3-4 proc rocznie w latach 2016-2017, przekraczając zeszłoroczny pułap wynoszący 13,500 mln euro.

 

W 2015 roku zostało zarejestrowanych  44 500 firm trudniących się doradztwem w zakresie informatyki, oprogramowania, zarządzania przedsiębiorstwem, co w sumie wyniosło o 5.3 proc firm więcej niż w poprzednim roku.

W podsumowaniu raport „Consultoría 2015” przewiduje, iż pozytywny sytuacja gospodarcza, w szczególności zwiększenie inwestycji oraz udziału  wydatków publicznych w projektach konsultingowych, spowoduje umiarkowany wzrost obrotów w tej branży, w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

 

Źródło: 

Raport Consultoria 2015 na podstawie portalu www.economiadehoy.es