Media

PHIG.pl » Media » Polska liderem w Europie Środkowej - wyniki 11. edycji badania koniunktury

Polska liderem w Europie Środkowej - wyniki 11. edycji badania koniunktury

  • Data wydarzenia 07 kwietnia 2016
  • ·
  • Publikacja 07 kwietnia 2016
  • ·

Polska wciąż pozostaje na pozycji lidera rankingu państw Europy Środkowo-Wschodniej, jako preferowana przez inwestorów zagranicznych lokalizacja pod inwestycje.

 

Za Polską plasują się Czechy, Słowacja i Estonia, jak wynika z 11. edycji Ankiety Koniunkturalnej przeprowadzonej przez AHK Polska, we współpracy z dwunastoma izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w grupie International Group of Chambers of Commerce (IGCC), do której należy również Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG).

 

Polska otrzymała 4,8 pkt. na 6 możliwych, Czechy: 4,4 pkt., Słowacja: 4,3 pkt. a Estonia: 4,2 pkt. Dobre oceny Polsce przyznano m.in. za członkostwo w Unii Europejskiej (UE), wysokie kwalifikacje kadr, jakość kształcenia akademickiego oraz motywację pracowników. Wzrosły też oceny bazy poddostawców w Polsce oraz infrastruktury, która stała się szóstym najlepiej ocenianym czynnikiem atrakcyjności. Duży przeskok na 7. z 12. miejsce w ub. r., wykonała ocena moralności płatniczej firm.

 

„Niewątpliwie, największym atutem Polski jest świetnie rozwijający się dział e-commerce, zaś bardzo nowoczesny sektor polskich usług bankowych stawiany jest jako przykład innowacyjnych rozwiązań dla innych, zachodnich banków, zwłaszcza w dziedzinie rozwiązań płatniczych oraz bezpieczeństwa” mówił Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu DNB Bank Polska w nawiązaniu do implementacji know-how Banku Zachodniego zakupionego przez hiszpański Santander.

 

Na ostatnich dwóch pozycjach czynników atrakcyjności Polski znalazły się: stabilność polityczno-społeczna (spadek z 6. pozycji w 2015 r. na 20. pozycję w tegorocznej ankiecie) oraz przewidywalność polityki gospodarczej (spadek z 17. na 21. miejsce). Mimo tego, niemal wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w ankiecie pozytywnie ocenili obecny stan polskiej gospodarki. Negatywną ocenę wyraziło jedynie 6,3% ankietowanych.

 

Jak pokazują wyniki ankiety AHK 26 proc. firm zamierza zwiększyć eksport, wzrost liczby pracowników przewiduje zaś 43 proc. badanych. - Udało nam się oddzielić życie polityczne od rozwoju gospodarczego, dalej mamy stabilny i trwały rozwój gospodarczy. Dobre wrażenie robi utrzymywanie się Polski na szczycie listy państw, w których warto inwestować oraz przekonanie 94,5% respondentów, że zainwestowaliby tu po raz drugi - podsumował prezes PAIZ Sławomir Majman.

 

Przedstawiciele zagranicznych inwestorów zrzeszonych w bilateralnych izbach wskazywali, na zaniepokojenie i niepewność co do przyszłości inwestycji w sektorach bankowym, handlowym, energetycznym, a zwłaszcza związanym z OZE. Podkreślano natomiast, że świetnie radzi sobie branża usług.

 

***

Badanie AHK Polska przeprowadzono w lutym 2016 r. wśród 351 firm z kapitałem zagranicznym prowadzących biznes w naszym kraju.

 

52,7 % inwestorów pochodziło z Niemiec; 5,4% z USA; 4,6% to firmy skandynawskie; 4,3% - szwajcarskie; 4% - holenderskie; po 3,1% respondentów pochodziło z Francji i Wlk. Brytanii, zaś 0,9% z Hiszpanii.