Media

PHIG.pl » Media » Rekordowe obroty handlowe między Polską i Hiszpanią w 2015 r.

Rekordowe obroty handlowe między Polską i Hiszpanią w 2015 r.

  • Data wydarzenia 18 marca 2016
  • ·
  • Publikacja 18 marca 2016
  • ·

MSZ oraz Hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki i Konkurencyjności opublikowały pełne dane dotyczące polsko – hiszpańskiej wymiany handlowej w 2015 r.

 

Polska jest 8. partnerem handlowym Hiszpanii w UE zarówno w rankingu rynków eksportowych (1,9% całego eksportu do UE) jak importowych (1,6% całego importu z UE).

 

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. polsko – hiszpańska wymiana handlowa odnotowała rekordową wartość wynoszącą prawie 8,5 mld euro.

 

Obroty towarowe wzrosły o 14.1 proc. w stosunku do roku 2014. Tym samy Hiszpania zajmuje 7. miejsce wśród krajów UE pod względem wartości wymiany handlowej z Polską.

 

W 2015 r. polski eksport do Hiszpanii wyniósł 4,71 mld euro i był wyższy o 16.4 proc w porównaniu z rokiem 2014. Hiszpania w ten sposób znalazła się na  9. miejscu w UE pod względem wielkości eksportu polskich towarów.

Import towarów z Hiszpanii wzrósł o 11.4 proc. osiągając wartość 3,78 mld euro.

Rok 2015 r. zakończył się dodatnim  saldem handlowym dla Polski (935 mln euro).

 

W polskim eksporcie do Hiszpanii, pod względem wartości sprzedanych towarów dominowały:

maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny i ich części

wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych

pojazdy i jednostki pływające

tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk i wyroby z kauczuku

metale nieszlachetne i wyroby z nich

artykuły rolno-spożywcze (głównie mięso i nabiał)

wyroby różne (głównie meble i zabawki)

 

Z Hiszpanii Polska importuje głównie:

artykuły rolno-spożywcze (ryby i przetwory rybne, oliwa z oliwek, wino, cytrusy)

wyroby przemysłu chemicznego

statki powietrzne, jednostki pływające

urządzenia mechaniczne i elektryczne

wyroby z metali nieszlachetnych

 

Dane dot. handlu zagranicznego Hiszpanii w okresie styczeń - grudzień 2015 r.


Wartość eksportu Hiszpanii w 2015 r. wzrosła o 4.3 proc. i wyniosła 250,24 mld euro. Wartość hiszpańskiego importu wyniosła 274,42 mld euro, to jest o 3.7 proc. więcej niż w 2014 r.

Tym samym bilans handlowy Hiszpanii był w 2015 r. ujemny i wyniósł 24 mld euro.

 

Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest Unia Europejska, gdzie trafia aż 64.8% eksportu (50,4% do strefy euro).

 

Największe rynki eksportowe dla hiszpańskiej gospodarki to kolejno: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja. W ramach rynków UE, Polska zajmuje 8 miejsce pod względem hiszpańskiego eksportu oraz 8 miejsce pod względem importu z Hiszpanii.

 

Branże o największym udziale w hiszpańskim eksporcie to m.in.:

Maszyny, narzędzia i części zamienne (20.1%)

Branża motoryzacyjna (17%)

Branża spożywcza (16.2%)

Branża chemiczna (14.4%)

 

Hiszpania importowała produkty głownie z krajów należących do UE (56%; +8.9% r./r.). Z pozostałych rynków pochodziło 44% importu, o 2.1 % mniej niż w 2014 r.

 

W strukturze towarów importowanych  do Hiszpanii w 2015 r. przeważały:

Maszyny, narzędzia i części zamienne (20.4%)

Produkty chemiczne (16%)

Produkty energetyczne (14%)

Branża motoryzacyjna (13%)

 

Opracowano na podstawie:

MSZ, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Madrycie

Raportu: Informe Mensual de Comercio Exterior.

Ministerstwo Gospodarki i Konkurencyjności, www.mineco.gob.es

Portal Promocji Eksportu