Media

PHIG.pl » Media » Rok 2019 kończy się ogólną poprawą konkurencyjności cenowej hiszpańskiej gospodarki

Rok 2019 kończy się ogólną poprawą konkurencyjności cenowej hiszpańskiej gospodarki

  • Data wydarzenia 11 lutego 2020
  • ·
  • Publikacja 11 lutego 2020
  • ·

Według danych Indeksu Trendów Konkurencyjności opublikowanych przez hiszpański Sekretariat Stanu ds. Handlu, w czwartym kwartale 2019 r. poprawiła się hiszpańska konkurencyjność, co umożliwia zamknięcie roku poprawą konkurencyjności cenowej w porównaniu z obszarem UE, OECD i krajami BRICS.

W czwartym kwartale 2019 r. ITC obliczone na podstawie wskaźnika cen konsumpcyjnych - którego obniżki odzwierciedlają wzrost konkurencyjności - spadły o 1,1% rok do roku w porównaniu z UE-28, utrzymując zmianę trendu zapoczątkowaną w pierwszym kwartale roku. Wzrost konkurencyjności jest spowodowany spadkiem wskaźnika cen i deprecjacją euro w stosunku do walut krajów UE, które nie należą do strefy euro.

W porównaniu z krajami OECD, ITC spadł o 2,4% z powodu bardziej umiarkowanej ewolucji cen w Hiszpanii niż w OECD oraz z powodu deprecjacji euro w stosunku do głównych walut w tym obszarze.

W stosunku do krajów BRICS, ITC spadł o 5,4% rok do roku w czwartym kwartale. Wzrost konkurencyjności w stosunku do tego obszaru wynikał z obniżenia kursu walutowego (-1,6%) i wskaźnika cen (-3,8%).

ITC mierzone wskaźnikami wartości jednostkowej poprawiło się w stosunku do całej UE  (-1,2%) ze względu na obniżenie wskaźnika cen względnych i w porównaniu do krajów OECD (-1,5%), ze względu na deprecjacja euro w stosunku do koszyka walut w regionie.

ITC obliczony na podstawie jednostkowych kosztów pracy w stosunku do UE spadł o 3,2%, utrwalając trend poprawy odnotowany w ostatnich kwartałach. Przyczyną było zachowanie się wskaźnika jednostkowych kosztów pracy, który spadł o 3,4% w porównaniu ze wskaźnikiem kursu walutowego, który wzrósł o 0,2%.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2020/110220-competitividad.aspx