Media

PHIG.pl » Media » Rekordowy eksport Hiszpanii w 2019 r.

Rekordowy eksport Hiszpanii w 2019 r.

  • Data wydarzenia 20 lutego 2020
  • ·
  • Publikacja 20 lutego 2020
  • ·

Eksport hiszpańskich towarów wzrósł o 1,8% w 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 290 089 mln euro, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Sekretarza Stanu ds. Handlu Xianę Méndez.

Import wzrósł o 1% i wyniósł 322 069 milionów euro. W rezultacie roczny skumulowany deficyt handlowy został zmniejszony o 5,5%, pozostając na poziomie 31 980 mln euro. Wskaźnik pokrycia (stosunek eksportu do importu) wyniósł 90,1% (89,4% w 2018 r.).

 

Eksport do UE (65,7% całości) wzrósł o 2%. Eksport do strefy euro (51,5% całości) wzrósł o 1,7%, podczas gdy eksport do reszty UE (14,3% ogółu) wzrósł o 3,2%. Eksport do krajów trzecich (34,3% całości) wzrósł o 1,3%. Szczególnie wzrósł eksport do Ameryki Północnej (9,2%), Azji z wyłączeniem Bliskiego Wschodu (7,4%) i Afryki (0,5%). Spadł eksport na Bliski Wschód (-8,5%), Oceanię (-2,7%) i Amerykę Łacińską (-1,1%).

 

Wspólnoty Autonomiczne o największym wzroście eksportu to Aragonia (13,1%), Księstwo Asturii (12%) i Navarra (11,6%). Największe spadki wystąpiły na Balearach (-8,6%), Castilla y León (-4,6%) i na Wyspach Kanaryjskich (-4,1%).

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2020/200220-exportaciones.aspx