Media

PHIG.pl » Media » Hiszpańska gospodarka wzrosła o 0,4% w trzecim kwartale 2019

Hiszpańska gospodarka wzrosła o 0,4% w trzecim kwartale 2019

  • Data wydarzenia 30 grudnia 2019
  • ·
  • Publikacja 30 grudnia 2019
  • ·

Hiszpania utrzymuje wyższy wzrost niż strefa euro. Dochód narodowy brutto i dochód narodowy do dyspozycji brutto wzrosły o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, a stopa oszczędności gospodarstw domowych wynosi 6,4%.

Według danych opublikowanych przez Hiszpański Instytut Statystyczny (INE), Produkt Krajowy Brutto (PKB) hiszpańskiej gospodarki odnotował wzrost kwartalny o 0,4% w trzecim kwartale 2019 roku, co oznacza 24 kwartały wzrostu gospodarczego z rzędu.

Utrzymuje również wzrost powyżej średniej strefy euro. W ujęciu kwartalnym wzrost hiszpańskiej gospodarki był dwukrotnie wyższy w porównaniu ze strefą euro (0,4% wobec 0,2%). W ujęciu rocznym PKB wzrósł o 1,9%, podczas gdy w strefie euro wyniósł 1,2%.

Udział popytu krajowego wzrasta w trzecim kwartale i wnosi 1,8 punktu w roczny wzrost PKB, przy większym udziale jego głównych składników. Ostateczne wydatki na konsumpcję wzrosły o 1,6% w porównaniu z tym samym kwartałem 2018 r., środki trwałe brutto wzrosły o 2,8% rok do roku.

W trzecim kwartale popyt zewnętrzny przyczynił się do wzrostu PKB o 0,1 punktu, w wyniku zwiększenia eksportu towarów i usług, które odnotowały wzrost o 3% rok do roku oraz wzrostu importu o 3,1%.

Dane INE pokazują, że w trzecim kwartale zatrudnienie wzrosło o 0,1% kwartał do kwartału i 1,8% rok do roku. Wzrost ten pozwolił na utworzenie 332 000 pełnych etatów miejsc pracy w ostatnim roku. Wynagrodzenie pracowników wzrasta o 4,5% rok do roku w wyniku wzrostu liczby pracowników o 2,3% i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia na pracownika o 2,2%.

 

Niefinansowe sprawozdania kwartalne sektorów instytucjonalnych

 

Hiszpańska gospodarka zarejestrowała zdolność finansowania w stosunku do reszty świata w wysokości 8 061 mln euro w trzecim kwartale 2019 r., zgodnie z danymi opublikowanymi dziś przez INE. Jeśli wyeliminowane zostaną efekty sezonowe i kalendarzowe, zdolność finansowa hiszpańskiej gospodarki wyniesie 1,7% PKB. Dochód narodowy brutto wzrósł o 3,4% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku i wyniósł 305 519 milionów euro. Podobnie dochód narodowy brutto do dyspozycji wyniósł 301 960 mln euro, co oznacza wzrost o 3,4% rok do roku. Stopa oszczędności gospodarstw domowych wynosi 6,4% dochodu do dyspozycji brutto w trzecim kwartale, ze skorygowaną serią efektów sezonowych i kalendarzowych.

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/economia/Paginas/2019/301219-economia.aspx