Media

PHIG.pl » Media » Konsolidacja hiszpańskiego sektora ekologicznego - dane Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności za 2018 r.

Konsolidacja hiszpańskiego sektora ekologicznego - dane Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności za 2018 r.

  • Data wydarzenia 23 października 2019
  • ·
  • Publikacja 23 października 2019
  • ·

Hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności opublikowało statystyki produkcji ekologicznej w Hiszpanii za rok 2018. Dane potwierdzają trend trwałego wzrostu i konsolidacji sektora produkcji ekologicznej w Hiszpanii.

Z obszarem przeznaczonym na ekologiczną produkcję wynoszącą 2.246.000 hektarów w 2018 r., o 7,9% więcej niż w 2017 r., Hiszpania jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej pod względem powierzchni ekologicznej i czwartym na świecie.

Połowa powierzchni ekologicznej przeznaczona jest na trwałe użytki zielone (+ 9%), jedna czwarta na uprawy gruntów ornych (+ 4%), a druga czwarta na uprawy trwałe (+ 8%). W odniesieniu do Użytecznego Obszaru Rolnego (SAU) Hiszpanii obszar ekologiczny stanowi już 9,7%. Statystyki wskazują, że średni roczny trend wzrostu całkowitej powierzchni ekologicznej wynosił 7% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Jeśli chodzi o operatorów, ich całkowita liczba rośnie o 5,6% do 46 463 i widoczna jest pozytywna ewolucja we wszystkich kategoriach: producenci pierwotni (4,7%), zakłady przemysłowe (13,7%), importerzy (21%) i firmy handlowe (22%). Dane te podkreślają wzrost liczby podmiotów w późniejszych fazach łańcucha żywnościowego ze względu na wzrost popytu.

Trend średniego rocznego wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 5,9% w przypadku producentów rolnych, 18% w przemyśle i 24% jeśli chodzi o firmy handlowe zajmujące się produktami ekologicznymi.

W produkcji roślinnej wyróżnia się wzrost hektarów przeznaczonych na bulwy i rośliny strączkowe; owoce, banany, cytrusy i jagody, a także poprawę w winnicach (+ 6%) i gajach oliwnych (+ 3%).

Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, rośnie liczba ekologicznych gospodarstw hodowlanych, osiągając liczbę 7923 (+ 2% w porównaniu z rokiem poprzednim), zwłaszcza mleka krowiego i owczego oraz drobiu. Liczba sztuk rośnie także szczególnie w przypadku świń, owiec, kóz i bydła oraz u kur niosek i w pszczelarstwie. Akwakultura to kolejny podsektor o silnym wzroście w 2018 r., wzrost produkcji o 40%, do około 6330 ton.

Liczba zakładów przemysłowych eko wyniosła w 2018 r. 8886, co oznacza wzrost o 13,7%. Liczba przedsiębiorstw związanych z produkcją roślin wyniosła 7670 (ponad 1000 nowych w porównaniu do 2017 r.). liczba zakładów związanych z produkcją zwierzęcą wyniosła 1216 i w tym przypadku podkreśla się rozwój przemysłu mięsnego i mleczarskiego.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2019/231019-estadisticas2018.aspx