Media

PHIG.pl » Media » Hiszpanie darzą się zaufaniem i cenią życiową równowagę - wyniki badania OECD - Better Life Index 2015

Hiszpanie darzą się zaufaniem i cenią życiową równowagę - wyniki badania OECD - Better Life Index 2015

  • Data wydarzenia 15 marca 2016
  • ·
  • Publikacja 15 marca 2016
  • ·

Hiszpanie bardzo cenią wzajemne zaufanie oraz chętnie poświęcają czas na realizację swoich zainteresowań i pasji, co ukazują wskaźniki w  grupie obszarów analizowanych w badaniu OECD - Better Life Index 2015. 

 

W badaniu ocenie poddano poziom dobrobytu i jakości życia w 362. regionach, w 38. krajach. Analiza dotyczyła najważniejszych obszarów życia, takich jak zdrowie, zatrudnienie, dochód, edukacja czy stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo i zadowolenie z życia. W każdym z obszarów przyznano punkty od 0 (najsłabsza ocena) do 10 (najwyższa ocena). Średnia ocen dla wszystkich krajów objętych analizą to 6,6.

 

Co się składa na dobrostan, na dobre życie?

 

 

Odpowiedź na to pytanie była dosyć zróżnicowana.

Hiszpanie uważają, że najważniejszymi czynnikami są zdrowie, poziom opieki medycznej (11 proc. respondentów), edukacja (10.4 proc), równowaga między czasem wolnym i pracą (9.5 proc) oraz ogólna satysfakcja  życiowa (9.5 proc).

Dla Polaków najważniejsza była ogólna satysfakcja  życiowa (10.6 proc), poczucie bezpieczeństwa (10.2 proc.), zdrowie, poziom opieki medycznej (10.1 proc) oraz pozostające na tym samym poziomie ważności edukacja, dochody i prowadzenie gospodarstwa domowego.

 

Hiszpanie bardzo cenią wzajemne zaufanie


Wyniki badania wskazują, iż w sferze publicznej, w Hiszpanii widać silne poczucie wspólnoty, przy umiarkowanym poziomie uczestnictwa obywatelskiego. Jednocześnie, aż  95 proc. Hiszpanów uważa, że zna osobę, na której mogłyby polegać w potrzebie, co jest wynikiem lepszym od średniej OECD wynoszącej 88 proc. i lokuje Hiszpanię na drugim miejscu wśród krajów OECD. Podobnie wysokim wynikiem mogą poszczycić się Belgia, Dania, Finlandia, i nieco wyższym Irlandia, Islandia i Szwajcaria (96 proc).

W Polsce 91 proc osób uważa, że może liczyć na swoich bliskich, co sprawia, że zajmujemy 14 miejsce, ale i tak lokujemy się mocno powyżej średniej.

 

Równowaga między pracą a życiem prywatnym


Bardzo ważnym aspektem równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym jest czas spędzany przez daną osobę w pracy. Im dłużej ludzie pracują, tym mają mniej czasu na inne aktywności, np. towarzyskie spotkania i pasje. Ilość i jakość wolnego czasu mają wpływ na ogólne samopoczucie i mogą przynosić dodatkowe korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Hiszpanie i Duńczycy zajmują pierwsze miejsce w rankingu 38 krajów objętych badaniem, z tym samym wynikiem 16.1 godzin dziennie poświęconych zaspokojeniu własnych potrzeb i realizacji zainteresowań.

Polska zajmuje 34 miejsce z czternastoma godzinami.

 

Hiszpanie pracujący na pełnym etacie poświęcają 67 proc. dnia, tj. 16.1 godziny, na dbanie o siebie (jedzenie, sen itp.) i czas wolny (spotkania z przyjaciółmi i rodziną, hobby, gry, telewizję i komputer itp.) – czyli więcej od średniej OECD wynoszącej 15 godzin. Mniej godzin poświęcanych na pracę zarobkową przez kobiety, nie zawsze przekłada się na więcej czasu wolnego. W Hiszpanii zarówno mężczyźni, jak i kobiety poświęcają około 16 godzin dziennie na dbanie o siebie i czas wolny.

 

Zadowolenie z życia


Generalnie Hiszpanie są nieco mniej zadowoleni z życia niż przeciętny mieszkaniec krajów OECD.  Zapytany o  zadowolenie z życia w skali od zera do dziesięciu, Hiszpan podał liczbę 6.5, podczas gdy średnia OECD pozostaje na poziomie 6.6. W Polsce wynosi ona 5.8 punktów.

W ogólnym rankingu satysfakcji życiowej Hiszpania zajmuje 24. miejsce, zaś  Polska 30. miejsce wśród 38. badanych krajów.

Bardziej niż w innych krajach w Polsce na jakość życia wpływa poczucie bezpieczeństwa, pod tym względem zajmujemy  3 miejsce, oraz wysoki poziom edukacji, dzięki któremu plasujemy się na 6. pozycji.

 

 

Źródło:

www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction