Media

PHIG.pl » Media » Poprawa konkurencyjności cenowej gospodarki hiszpańskiej w trzecim kwartale 2019

Poprawa konkurencyjności cenowej gospodarki hiszpańskiej w trzecim kwartale 2019

  • Data wydarzenia 11 listopada 2019
  • ·
  • Publikacja 11 listopada 2019
  • ·

W trzecim kwartale roku konkurencyjność Hiszpanii poprawiła się, zgodnie z danymi IndeksuTrendów Konkurencyjności (ITC) opublikowanymi dziś przez Sekretarza Stanu ds. Handlu z hiszpańskiego Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Turystyki.

ITC obliczone na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych - którego obniżki odzwierciedlają wzrost konkurencyjności - spadły o 0,8% w porównaniu do UE-28, utrzymując zmianę trendu zapoczątkowaną w poprzednim kwartale. Wzrost konkurencyjności wynika ze spadku wskaźnika cen, który był wyższy niż aprecjacja euro w stosunku do walut krajów UE, które nie należą do strefy euro.

Najnowsze dane ITC obliczone na podstawie innych wskaźników cen lub kosztów odnoszą się do drugiego kwartału i potwierdzają wzrost konkurencyjności. W porównaniu z krajami OECD, ITC spadł o 2,6% rok do roku w trzecim kwartale i 5,1% w porównaniu z krajami BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki).

ITC mierzone wskaźnikami wartości jednostkowej (IVU) poprawiło się w stosunku do całej UE-28 (-1,1%) z powodu obniżenia wskaźnika cen względnych i w porównaniu z krajami OECD (-1,1%) z powodu deprecjacji euro w stosunku do koszyka walut w regionie.

ITC obliczony na podstawie jednostkowych kosztów pracy (CLU) w porównaniu do UE-28 spadł o 0,3%, utrwalając trend poprawy odnotowany w ostatnich kwartałach. Przyczyną było zachowanie wskaźnika jednostkowych kosztów pracy, który spadł o 0,5% w porównaniu ze wskaźnikiem kursu walutowego, który wzrósł o 0,2%.

 

Źródło:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2019/111119-itc.aspx