Media

PHIG.pl » Media » Hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu przedstawia agendę sektorową dla przemysłu wiatrowego

Hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu przedstawia agendę sektorową dla przemysłu wiatrowego

  • Data wydarzenia 17 września 2019
  • ·
  • Publikacja 17 września 2019
  • ·

Hiszpania plasuje się wśród światowych liderów w tej technologii.

Hiszpańska Minister Przemysłu, Handlu i Turystyki, María Reyes Maroto, przewodniczyła prezentacji dokumentu, który jest wynikiem współpracy ze Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (AEE) i zawiera instrumenty wspierające przemysł wiatrowy w trzech priorytetowych obszarach: rozwoju przemysłu, innowacji i internacjonalizacji. Reyes Maroto wskazała pięć osi służących wzmocnieniu tego sektora: regulacja i opodatkowanie, rozwój przemysłowy, promocja eksportu i obecności międzynarodowej, promocja B+R+I oraz rozwój kapitału ludzkiego. Minister podkreśliła zaangażowanie rządu w promowanie rozwoju i konkurencyjności przemysłu w oparciu o model oparty na digitalizacji, zrównoważonym rozwoju i i internacjonalizacji.

 

Sektor energii wiatrowej wnosi prawie 3 400 mln euro do krajowego PKB i generuje ponad 22 500 miejsc pracy. Tymczasem działalność eksportowa osiągnęła prawie 2 400 mln euro, co czyni Hiszpanię czwartym co do wielkości eksporterem turbin wiatrowych na świecie. Powyższe dane wskazują na Hiszpanię jako na światowego lidera w tej technologii.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2019/170919-ind-eolica.aspx