Media

PHIG.pl » Media » Agencja ratingowa S&P podwyższyła rating Hiszpanii, a DBRS poprawia perspektywę kredytową kraju

Agencja ratingowa S&P podwyższyła rating Hiszpanii, a DBRS poprawia perspektywę kredytową kraju

  • Data wydarzenia 20 września 2019
  • ·
  • Publikacja 20 września 2019
  • ·

S&P podniosło rating z A- do A z perspektywą stabilną. Natomiast DBRS utrzymuje rating Hiszpanii na poziomie A i poprawia perspektywę ze stabilnej na pozytywną.

W swoim raporcie S&P podkreśla wyższy wzrost gospodarki hiszpańskiej w stosunku do strefy euro, szacując, że może on zostać utrzymany w ciągu najbliższych trzech lat. POtwierdza, że Hiszpania znajduje się w lepszej pozycji, aby stawić czoła wyzwaniom zewnętrznym, takim jak Brexit czy spowolnienie gospodarcze w Europie. W tym kontekście na uwagę zasługuje wzrost konkurencyjności, który w ostatnich latach przełożył się na nadwyżki na rachunku obrotów bieżących.

S&P podkreśla postęp w konsolidacji fiskalnej, co pozwoli na osiągnięcie deficytu na poziomie około 2% w 2019 r., najniższym od 2007 r. Zwraca również uwagę na bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy i poprawę sytuacji budżetowej, które pozwalają na bardziej stabilną redukcję wskaźnika zadłużenia w stosunku do PKB. S&P przewiduje większy spadek deficytu i długu publicznego w porównaniu z poprzednim raportem.

 

Natomiast DBRS potwierdził rating Hiszpanii w kategorii A, poprawiając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Ocena agencji kanadyjskiej opiera się na sile i zróżnicowaniu hiszpańskiej gospodarki, która posiada konkurencyjny sektor zagraniczny oraz stałą poprawę stanu finansów publicznych. Wszystko to umożliwia utrzymanie solidnego wzrostu. DBRS podkreśla, że główne zagrożenia dla hiszpańskiej gospodarki to zagrożenia zewnętrzne, w tym Brexit, protekcjonizm, spowolnienie gospodarcze w Europie oraz wzrost ceny ropy naftowej.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/economia/Paginas/2019/200919-rating.aspx