Media

PHIG.pl » Media » Prezentacja raportu o spożyciu żywności w Hiszpanii 2017

Prezentacja raportu o spożyciu żywności w Hiszpanii 2017

  • Data wydarzenia 03 lipca 2018
  • ·
  • Publikacja 03 lipca 2018
  • ·

Wydatki Hiszpanów na żywność w 2017 roku  wyniosły 102 584 mln euro, co stanowi wzrost o 3,6 % w porównaniu z rokiem 2015.

Hiszpański Minister  Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, Luis Planas, przedstawił sprawozdanie na temat spożycia żywności w Hiszpanii w 2017 r., które zawiera dane  dotyczące konsumpcji i wydatków Hiszpanów na żywność i napoje, w tym również szczegółowe informacje odnośnie konsumpcji poza domem.

Jako uzupełnienie, raport zawiera najnowsze dostępne dane na temat odpadów spożywczych generowanych w hiszpańskich gospodarstwach domowych, a także informacje na temat głównych nawyków zakupowych i zastosowań artykułów spożywczych. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie całkowite wydatki Hiszpanów na żywność w 2017 r. wyniosły 102 42 84 mln euro, co oznacza wzrost o 3,6% w porównaniu do 2015 r., odpowiednio 80,4% to wydatki na zakup żywności, a pozostałe 19,6% na zimne i gorące napoje.

 

Raport przedstawia dane dotyczące zmian łącznej konsumpcji żywności i napojów od  2009r., z wyjątkiem 2016 r., ze względu na zmianę metodyki szacowania ilości spożywanych posiłków i napojów poza domem.

 

Wydatki przeznaczone na zakupy domowe wynosiły 67 490 mln euro, podczas gdy wydatki poza domem oscylowały w granicach 35 094 mln euro.

 

Z porównań wynika, że aż  88,2% żywności i napojów spożywa się w domu, a jedynie 11,8% na zewnątrz. Produkty spożywcze, które stanowią większość wśród konsumowanych przez Hiszpanów to warzywa i wynoszą one 101,2 kg na osobę i rok, następnie na drugim miejscu owoce, spożywane głównie w domu, 96,4 kg na osobę na rok, a na trzecim, świeże mięso, 42,6 kg na osobę na rok.

 

W przypadku napojów łączne wydatki wyniosły 13 276,7 mln euro, zdecydowana  większość, bo aż 82,4%, została spożyta w gospodarstwie domowym. Wśród preferowanych wyróżnia się woda butelkowana: 81,95 l na osobę i rok, piwo: 42,04 l na osobę na rok, napoje orzeźwiające: 49,43 litrów na osobę na rok i kawa: 23 litry na głowę.

 

Na te wyniki mają również wpływ zmiany socjodemograficzne, które wystąpiły w Hiszpanii w ciągu ostatnich sześciu lat, podczas których populacja hiszpańska zanotowała wzrost z 47 021 031 osób w 2010 r. do 46 528 024 w 2017 r. Nastąpił również znaczny wzrost liczby mniejszych, jednoosobowych gospodarstw domowych w Hiszpanii, tworzonych przez młodych lub niezależnych dorosłych.

 

Zużycie i wydatki na towary

 

Łączne wydatki hiszpańskich gospodarstw domowych na żywność wyniosły 67 490,78 mln euro, co stanowi wzrost o 0,6% w stosunku do poprzedniego roku (2016). Według kategorii, wyróżnia się znaczenie świeżych produktów w żywności hiszpańskich gospodarstw domowych, co stanowi 39,9% wielkości i 43,8% całkowitego budżetu przeznaczonego na żywność.

 

Potwierdzono również ważne znaczenie produktów takich jak owoce i warzywa oraz świeże ziemniaki, a także mleka i reszty nabiału.

 

Wzrasta także spożycie potraw gotowych (+4,8 proc.), oleju słonecznikowego (+21.1 proc.), ryżu (+1.1 proc.), roślin strączkowych (+4,7 proc.) i makaronów ( +2,9 procent). Ma to jednak wpływ na zmniejszenie  spożycia innych produktów spożywczych, takich jak olej, skorupiaki i świeże mięczaki, świeże ryby i warzywa oraz podstawowe produkty spożywcze, takie jak cukier czy chleb.

 

Jeśli  mówimy o napojach, dane wskazują na wzrost konsumpcji wody butelkowanej i piwa oraz spadek w przypadku napojów bezalkoholowych, soków i nektarów i napojów alkoholowych, a także win z DOP/ IGP.

 

Jeśli chodzi natomiast o sklepy, aż 47,3% zakupów produktów spożywczych jest dokonywanych w  supermarkecie, który jest  preferowanym miejscem przez konsumentów. Jednakże, gospodarstwa domowe, aby kupić świeże produkty,  wolą korzystać z usług wyspecjalizowanych handlarzy. Zakup produktów spożywczych online to 1,2% łącznych zakupów żywności dla gospodarstw domowych; dlatego jest pokazany jako kanał o dużym potencjale rozwojowym.

 

Jeśli przeanalizujemy dane według wspólnot autonomicznych, zauważymy, że najwyższe zużycie na osobę w gospodarstwie domowym odnotowano zarówno w obu archipelagach, Katalonii, Księstwie Asturii, Galicji, Murcji, Castilla y León i Aragón - wszystkie powyżej średniej krajowej.

 

W odniesieniu do wydatków per capita, Kraj Basków, Katalonia i Kantabria były trzema wspólnotami autonomicznymi o najwyższych liczbach, natomiast po drugiej z najniższymi liczbami usytuowały się Estremadura, Andaluzja i Kastylia-La Mancha.

 

Jedzenie poza domem

 

W roku 2017 ponad jedna trzecia całkowitych wydatków na żywność i napoje została dokonana poza domem. Wydatki na żywność, zimne napoje, napoje gorące i przekąski poza domem wyniosły 35 094 mln euro, co odpowiada 3 896,6 mln kg/litrów i około 8 327,5 mln konsumpcji w bardziej ogólnym ujęciu.

 

Jeśli weźmiemy pod uwagę każdy rodzaj konsumpcji, zauważalna jest duża różnorodność w zależności od grupy oraz sposobu spożywania danych produktów, wybór ten jest bardzo duży począwszy od okazji konsumpcji (główne posiłki, godziny, itp.), środowisko (sam, z przyjaciele, rodzina, współpracownicy) po grupę wiekową. Na tej podstawie możemy podkreślić dobrą zmianę dotyczącą spożycia zimnych napojów, takich jak piwo i woda, podczas gdy produkty, takie jak wina i wina musujące, w roku 2017 straciły na intensywności konsumpcji.

 

Odpady żywnościowe

 

W roku 2017 hiszpańskie gospodarstwa domowe wyrzuciły 1 299 milionów kilogramów żywności, co oznacza 23,6 miliona kilogramów tygodniowo. W walce z marnotrawstwem żywności dużą rolę odgrywają rodziny, które mają większa świadomość zaistniałego problemu. W tym przypadku dane ukazują spadek o 5,7 procent w stosunku do poprzedniego okresu, co oznacza, że ilość odpadów zmniejszyła się o 74,5 miliona kg.

 

Aż 87,5% całkowitej żywności wyrzucanej do kosza to żywność marnowana przez gospodarstwa domowe w takiej postaci, w jakie została zakupiona. W ogólnej ilości marnowanych produktów przodują  owoce, warzywa i pieczywo. Jednak najwyższy odsetek odpadów przypada sosom, 20,7 procent tego, co jest kupowane, trafia do kosza.

 

Z drugiej strony 12,5 proc. odpadów to resztki potraw gotowanych w domu, m.in. dania na bazie warzyw i mięsa oraz zupy, kremy i przeciery.

 

Panel zastosowań, nawyków i trendów konsumenckich

 

Zmiany i uproszczenie menu budują nowe znaczenie obiadów i kolacji, gdzie uniwersalność jest kluczem do sukcesu.

 Podkreśla się również  znaczenie wytrawnych śniadań, które stanowią konkurencyjną wizję dla tradycyjnych śniadań, i które muszą zaadaptować się do nowej rzeczywistości aby odnieść sukces. Sport zyskuje na znaczeniu w naszym społeczeństwie i staje się szansą na dowartościowanie rynku, ponieważ liczba konsumpcji wśród sportowców, w tym szybkich i zdrowych dań, wciąż rośnie.

 

Jeśli chodzi o nawyki zakupowe, badania Barometru dotyczące wzajemnego zaufania w  sektorze rolno-spożywczego wskazują, że konsumenci nadal wybierają placówki, w których kupują żywność i napoje w zależności od ich bliskości, jakości produktów i dobrych, stałych cen.

 

Istnieje również niewielki wzrost obecności marek pośredniczących w sprzedaży, co oczywiście przynosi szkody producentom, ale chociaż konsumenci postrzegają tę zmianę jako pozytywną lub obojętną, to zwykle są oni wierni swoim sprzedawcom i nie przestają kupować w zakładzie, ponieważ wyeliminowałoby to niektóre marki.

 

Z drugiej strony obserwuje się, że odsetek konsumentów, którzy tworzą listy zakupów, jest podobny do poprzednich lat, chociaż obserwuje się nieznaczną tendencję spadkową, jeśli chodzi o kupowanie tylko produktów widniejących na listach.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2018/030718informeconsumo.aspx