Media

PHIG.pl » Media » Hiszpańskie inwestycje zagraniczne

Hiszpańskie inwestycje zagraniczne

  • Data wydarzenia 20 marca 2018
  • ·
  • Publikacja 20 marca 2018
  • ·

W 2017 roku hiszpańskie inwestycje zagraniczne wyniosły 30,736 mld euro, o 42% mniej niż w 2016 roku. 

W ujęciu netto jest to -2,606 mld euro, o 106,5% niż w roku poprzednim. Inwestycje produkcyjne brutto osiągnęły 19,761 mld euro, tj. o 47% mniej, co w ujęciu netto przekłada się na -9,856 mld, czyli o 137,8% niż w 2016 roku. Spadek inwestycji netto został w znacznym stopniu spowodowany realizacją transakcji związanej z restrukturyzacją spółki należącej do jednej z grup zagranicznych, po której spółka hiszpańska przejmuje oddział zagraniczny, likwidując tym samym swoją inwestycję.


Głównym celem hiszpańskich inwestycji produkcyjnych brutto były Stany Zjednoczone, które, pomimo odnotowanego spadku o 45% w stosunku do roku 2016, zwiększyły swój względny udział w ogóle hiszpańskich inwestycji z 13,7% do 14,2%. Na drugim miejscu uplasowała się Francja z 2,795 mld i udziałem, który z 1,2% wzrósł do 14,1%. Jako trzeci w zestawieniu ulokował się Meksyk, który otrzymał 1,567 mld euro (643 mln w 2016), co oznacza 8,7% całości.
Warte uwagi jest również ożywienie na rynku inwestycyjnym w Kolumbii (216,6%) i Portugalii (115,6%), a także spadek inwestycji w Irlandii (77,5%) i Wielkiej Brytanii (93,5%).


Źródło:
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mineco/Paginas/2018/200318inversion_extranj.aspx