Media

PHIG.pl » Media » Spotkanie Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji

Spotkanie Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji

  • Data wydarzenia 19 lutego 2016
  • ·
  • Publikacja 19 lutego 2016
  • ·

W dniu 19.02.2016 odbyło się kolejne spotkanie Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych izbach handlowych.

 

Rada, która spotyka się cyklicznie, podczas pierwszego w tym roku spotkania, podjęła temat nowych obowiązków przedsiębiorców wynikających ze znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 01.01.2016 roku.

 

Jednym z najbardziej istotnych jest konieczność podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. Przedsiębiorca bowiem lub też reprezentujący go prawnik wedle nowych przepisów są zobowiązani w pierwszym piśmie procesowym podać sądowi informację czy podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu.

 

Rada zgodziła się, że MCM może dawać stronom (przedsiębiorcom) przymierzającym się do wniesienia sprawy do sądu odpowiednią przestrzeń do podjęcia takiej próby. MCM wydawać także będzie stosowne zaświadczenia, które strona, w przypadku niepowodzenia mediacji, będzie mogła wykorzystać w ewentualnym postępowaniu sądowym.

 

Poza tym omówiono bieżące sprawy związane z działalnością MCM, pozytywnie rozpatrzono wniosek o wpis na listę mediatorów oraz przyjęto plan działania MCM na najbliższe tygodnie.   

 

Z ramienia PHIG w pracach rady uczestniczy Pani Zuzanna Gołębiewska, Dyrektor Biura. 

 

Międzynarodowe Centrum Mediacji

 

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

 

Inicjatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

 

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Projekt jest również wspierany przez Ministerstwo Gospodarki. Partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji jest Dolnośląska Izba Gospodarcza.

 

Unikalną cechą MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworzą eksperci w konkretnych branżach, prowadzący mediacje w językach obcych i posiadających doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

 

więcej informacji: Międzynarodowe Centrum Mediacji  

Zdjęcia:
http://absfreepic.com/
Licencja: CC0 Public Domain