Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania: rok 2017 zakończył się najniższym bezrobociem od ośmiu lat

Hiszpania: rok 2017 zakończył się najniższym bezrobociem od ośmiu lat

  • Data wydarzenia 03 stycznia 2018
  • ·
  • Publikacja 03 stycznia 2018
  • ·

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w grudniu 2017 spadła o 61,5 tys. osób w stosunku do liczby zarejestrowanych w listopadzie. W ciągu ostatnich ośmiu lat bezrobocie wzrosło o średnio 40 922 osoby.
Tym samym, całkowita liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2017  to 3.412.781, co daje najniższy wynik dla miesiąca grudnia od ośmiu lat.

 

Porównując te dane z grudniem 2016 można zauważyć, iż  bezrobocie spadło o 290 193 osoby, co w ujęciu rocznym daje spadek o 7,84%. W stosunku do danych z lutego 2013 roku, kiedy zanotowano historycznie niskie bezrobocie, jest to spadek o 1 627 441 osoby. Natomiast bezrobocie wśród młodych osób poniżej 25 roku życia spadło o 8,88% w 2017.
Jeśli zwrócimy uwagę na zmiany w poszczególnych sektorach w stosunku do listopada, warto wskazać spadek bezrobocia w usługach o 51 280 osób (-2,14%) oraz rolnictwie i rybołówstwie o 8814 (-5,38%). Sektory, w których zanotowano wzrost bezrobocia to budownictwo z wzrostem o 10 532 osoby (3,47%) oraz przemysł, który zanotował wzrost o 2 729 osoby (0,20%). Warto również zauważyć, że wśród grupy osób, które nigdy wcześniej nie podjęły pracy bezrobocie spadło w grudniu o 14 667 osób ( 4,78%).
Dane o bezrobociu w poszczególnych Wspólnotach Autonomicznych prezentują się następująco: spadek zanotowano w 15 Wspólnotach. Na czele znajdują się Andaluzja (-26.378), Madryt (-7.613) oraz Walencja (-5.985). Natomiast Navarra i La Rioja są to wspólnoty, w których bezrobocie wzrosło o 511 i 230 osób.
Z danych zbiorczych wynika, że w 2017 roku podpisano 1 929 250 umów o pracę na czas nieokreślony, jest to wzrost o 215 988 (12,61%) w stosunku do poprzedniego roku, a jednocześnie najwyższy wynik od ostatniej dekady. Zatrudnienie na cały etat na czas nieokreślony jest typem zatrudnienia, które zanotowało najwyższy wzrost (14,42%). Zatrudnienie tymczasowe wzrosło o 7,1%.
Zatrudnienia na czas nieokreślony osób poniżej 25 roku życia wzrosło o 20,1% 2017.
Tylko w grudniu rozliczono 131 067 umów na czas nieokreślony, co w skali roku daje wzrost o 7,2% w porównaniu do tego samego miesiąca w poprzednim roku. Zatrudnienie tymczasowe w ujęciu rocznym spadło o 3,7% w ostatnim miesiącu.
Sekretarz Stanu ds. zatrudnienia, Juan Pablo Riesgo przypomniał również, że według danych Państwowego Instytutu Statystyki (EPA) 3 na 4 osoby pracujące w Hiszpanii są zatrudnione na czas nieokreślony. Tym samym dane z grudnia oznaczają, że od 47 miesięcy regularnie wzrastało zatrudnienie na czas nieokreślony.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mempleo/Paginas/2018/030118parodiciembre17.aspx