Media

PHIG.pl » Media » Rekordowy wzrost hiszpańskiego eksportu o 9,3% w październiku

Rekordowy wzrost hiszpańskiego eksportu o 9,3% w październiku

  • Data wydarzenia 22 grudnia 2017
  • ·
  • Publikacja 22 grudnia 2017
  • ·

Hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności podało, że eksport towarów w okresie od stycznia do października 2017 osiągnął wartość 229 801 milionów euro, tym samym wzrósł o 9,3% w stosunku do tego samego okresu w roku 2016.

Z kolei import wzrósł o 11,3% i wyniósł na 250 873 milionów. W konsekwencji deficyt handlowy po dziesięciu miesiącach 2017 roku wyniósł 21 073 milionów euro i jest wyższy o 39,9% niż ten odnotowany w analogicznym okresie w 2016 roku. Hiszpański eksport odnotował lepszy rezultat niż średni wynik dla strefy euro i dla całej UE.

Wskaźnik pokrycia (stosunek wartości eksportu do wartości importu) usytuował się na poziomie 91,6% (93,3% styczeń-październik 2016) i jest trzecim najlepszym wynikiem zarejestrowanym w historii, ustępuje tylko temu z 2013 i 2016 roku.

Wzrost hiszpańskiego eksportu od stycznia do października był wyższy niż w całej strefie euro (7,6%) i  Unii Europejskiej (8%), a także wyższy niż w krajach takich jak Włochy (7,7%), Niemcy (6,4%), Stany Zjednoczone (6,1%), Chiny (5,6%) i Francja (4,7%), i niższy niż w Wielkiej Brytanii (17%) i Japonii (11,6%).

Wzrost eksportu odnotowano we wszystkich głównych sektorach (z wyjątkiem motoryzacyjnego): dobra inwestycyjne (20,2% całego eksportu), których eksport zwiększył się o 10,3%; produkty spożywcze, napoje i tytoń (16,5%) o 7,5%; chemikalia (14,2%) o 8,1% i wyroby chemiczne (10,2%) o 9,7%. Natomiast ujemną wartość odnotował sektor motoryzacyjny (16,3%) spadł o 0,8%, szczególnie z powodu mniejszej sprzedaży do Wielkiej Brytanii, Turcji i Francji.

Zwiększenie importu spowodowane jest w dużej mierze przez wzrost cen nośników energii, a także przez silniejsze ożywienie gospodarcze w Hiszpanii. W konsekwencji import dóbr inwestycyjnych (21,4% całości) wzrósł o 10% w ujęciu rocznym; chemikaliów (15%) o 5,3%; nośników energii (13,2%) o 40% i produktów z sektora motoryzacyjnego (12,9%) o 3,9%.

Eksport do krajów UE (65,7% całości eksportu) wzrósł o 8,2% po dziesięciu miesiącach 2017 roku, z czego sprzedaż do krajów strefy euro (51,6%) wzrosła o 9%, a sprzedaż do pozostałej części UE (14,2%) wzrósł o 5,5%.

Jednak najbardziej dynamiczny rozwój sprzedaży w tym okresie (11,3%) odnotowano na następujących rynkach: Ocenia (24,6%), Ameryka Łacińska (15,2%), Azja z wyłączeniem Bliskiego Wschodu (11,4%), Ameryka Północna (10,6%), Afryka (10,5%) i Bliski Wschód (2,1%).

Biorąc pod uwagę poszczególne kraje, sprzedaż najdynamiczniej wzrosła do następujących krajów: Argentyna (55,3%), Nigeria (29,9%), Chiny (24,7%), Australia (21,6%), Filipiny (18,5%), Maroko (17,6%), Meksyk (15,9%), Brazylia (13,3%), Kanada (11,1%) i Stany Zjednoczone (10,7%). Natomiast zmniejszyła się sprzedaż do Wenezueli (-56%), Algierii (-11%) i Egiptu (-10,4%)

Wspólnotami autonomicznymi z największym wzrostem eksportu były Baleary (76,3%), Wyspy Kanaryjskie (30,1%) i Asturia (23,2%). Największy spadek odnotowano w Nawarze (-4,4%), Kastylii i Leonie (-2,7%) i Kantabrii (-1,6%).

Dane z października

W październiku hiszpański eksport towarów wzrósł o 11,2% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2016 roku i wyniósł 24 241 milionów euro. Import wzrósł o 13,2% w ujęciu rocznym i osiągnął 26 752 milionów euro. Na skutek czego w październiku 2017 odnotowano deficyt 2 511 milionów euro, o 37% wyższy niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. Wskaźnik pokrycia usytuował się na poziomie 90,6%; 1,6 punktów procentowych mniej niż w październiku 2016.

Wzrost eksportu w październiku (11,2%) jest większy niż ten odnotowany w strefie euro (9,2%) i w Unii Europejskiej (9,9%).

W październiku 2017 eksport do krajów Unii Europejskiej stanowił 64,7% całego hiszpańskiego eksportu (65,7% w październiku 2016) i wzrósł o 9,5%. Sprzedaż do strefy euro wzrosła o 9%, a do pozostałych krajów UE o 11%. Wzrósł przede wszystkim eksport do Francji (8,9%), Włoch (8,6%), Niemiec (6,3%), a zmalał do Wielkiej Brytanii (-1%).

Źródło:
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mineco/Paginas/2017/221217comercioexterior.aspx