Media

PHIG.pl » Media » Znaczący wzrost eksportu z Polski do Hiszpanii w 2015 roku

Znaczący wzrost eksportu z Polski do Hiszpanii w 2015 roku

  • Data wydarzenia 15 lutego 2016
  • ·
  • Publikacja 15 lutego 2016
  • ·

Ministerstwo Rozwoju opublikowało dane wstępne dotyczące handlu zagranicznego Polski w 2015 roku.

Rok 2015 przyniósł wyjątkowo korzystne wyniki handlu zagranicznego. Po raz pierwszy - od kiedy rejestrujemy obroty w ujęciu euro – wartość eksportu (178,7 mld euro) przewyższyła poziom importu (175 mld euro). 

 

Przełożyło się to na pokaźną nadwyżkę handlową, w wysokości 3,7 mld euro.

Wyniki te były efektem splotu kilku czynników, w tym m.in.: spadającej ceny ropy naftowej, deprecjacji złotego wobec dolara oraz koniunktury na zagranicznych rynkach.

 

W 2015 roku, analogicznie jak w roku poprzednim, zdecydowanie lepiej kształtowały się obroty z rynkami rozwiniętymi gospodarczo: eksport wzrósł o 9,8 proc., import o 5 proc., a nadwyżka zwiększyła o 8,1 mld euro, do 36,5 mld euro.

 

 

Szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do Unii Europejskiej (o 10,3 proc., do 141,6 mld euro), w tym do:

  1. Hiszpanii o 16,4 proc.,
  2. Wielkiej Brytanii i Holandii - po ok. 14,5 proc.,
  3. Włoch  o 13,2 proc.  
  4. Niemiec o 11,2 proc.

 

Dwukrotnie wolniejszy wzrost importu z UE w tym okresie (o 5,1 proc.) zaowocował jednocześnie zwiększeniem dodatniego salda obrotów o blisko 8,2 mld euro, do 37,1 mld euro.

 

Źródło:

Ministerstwo Rozwoju

Handel zagraniczny Polski w 2015 roku – dane wstępne

 

Zdjęcia:
http://absfreepic.com/
Licencja: CC0 Public Domain