Media

PHIG.pl » Media » Europa wciąż najbardziej atrakcyjna dla inwestorów. Wysokie notowania Hiszpanii

Europa wciąż najbardziej atrakcyjna dla inwestorów. Wysokie notowania Hiszpanii

  • Data wydarzenia 11 lutego 2016
  • ·
  • Publikacja 11 lutego 2016
  • ·

W pierwszej piątce państw pod względem ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych  znalazła się Wielka Brytania z  887 projektami, Niemcy z 763, Francja z 608, Hiszpania z 232, i  Belgia z 198 inwestycjami.

Wartość polskich bezpośrednich inwestycji w Hiszpanii w 2013 roku została oszacowana na 32,8 mln euro.

 

Według corocznego raportu „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2015” przygotowanego przez EY, Europa Zachodnia jest zdaniem ankietowanych inwestorów najbardziej atrakcyjnym regionem na świecie pod kątem lokalizacji Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych – tak uważa połowa badanych. Po raz kolejny ta część kontynentu wyprzedziła w zestawieniu Chiny i Amerykę Północną.

 

W sumie cały Stary Kontynent w zeszłym roku przyciągnął 4 341 projektów, co stanowi rekordową w historii badania liczbę inwestycji.

 

W Europie Zachodniej w pierwszej piątce państw pod względem ilości BIZ znalazła się Wielka Brytania z  887. projektami, Niemcy z 763, Francja z 608, Hiszpania z 232, i  Belgia z 198 inwestycjami.

 

Jeśli chodzi o całą Europę, to według 59% inwestorów, w ciągu trzech lat poprawi się jej atrakcyjność inwestycyjna. Motorami wzrostu gospodarczego dla Europy może stać się sektor teleinformatyczny (ICT), farmaceutyczny i energetyczny. Wśród funkcji biznesowych, które mogą stać się głównym magnesem dla nowych inwestycji w tej części świata, znalazły się badania i rozwój. Póki co, stanowią one tylko 7% BIZ w Europie.

 

W  piątce najbardziej atrakcyjnych państw znalazły się Niemcy, za którymi opowiedziało się  42% ankietowanych inwestorów, Wielka Brytania 18%, Francja 12%, Hiszpania 4%, i Szwecja 2%.

 

Polskie inwestycje w Hiszpanii


Według danych pochodzących z Raportu EY „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2015”  do Hiszpanii powrócili międzynarodowi inwestorzy, co zdaniem specjalistów, jest efektem wprowadzenia radykalnych refom ekonomicznych i gospodarczych w tym kraju. Wyraźna tendencja wzrostowa daje się zauważyć w takich sektorach jak transport i  motoryzacja,  zaś liczba dużych projektów informatycznych z 18. w 2013 zwiększyła się  do 36. w 2014 roku.

 

W zakresie współpracy inwestycyjnej Polski i Hiszpanii nadal widoczne są dość spore różnice, niemniej jednak od kilku lat obecność polskich inwestycji w Hiszpanii jest coraz bardziej zauważalna. Polskie firmy o ugruntowanej pozycji w kraju zaczynają, szukać nowych możliwości rozwoju poza granicami Polski, zakładając swoje filie/oddziały w Hiszpanii, przejmując firmy z tej samej branży czy też zakupując pakiety kontrolne podmiotów, w celu konsolidacji i rozszerzania obszaru działania firmy.

 

Dotychczas polskie firmy inwestowały głównie w sektorze chemicznym, motoryzacyjnym i usługach IT. Wśród polskich inwestorów są: X-TRADE BROKERS (dom maklerski), SELENA Co S.A. (chemia budowlana), ASSECO POLAND S.A (IT), Maflow- BORYSZEW S.A. (motoryzacja), AMREST (restauracje/fast food), POINT A (systemy ochrony).

 

Wartość polskich bezpośrednich inwestycji w Hiszpanii w 2013 roku szacowana na 32,8 mln euro. Szacunki te pochodzą ze strony http://datainvex.comercio.es/

 

Wyrazem dynamicznej obecności hiszpańskich przedsiębiorców w Polsce i polskich inwestorów w Hiszpanii jest ponad piętnastoletnia działalność Polsko-Hiszpańskiej Izba Handlowej (PHIG), która zrzesza już ponad 100 firm członkowskich, na trwałe wpisanych w polską gospodarkę.

 

Źródło:

EY 2015 European Attractiveness Survey oraz

informacja prasowa Raport EY „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2015”

 

WPHI Portal Promocji Eksportu

 

 

Coroczny raport "Atrakcyjność Inwestycyjna Europy" został przygotowany przez EY po raz trzynasty. Opracowanie składa się z dwóch części: pierwszej obejmującej dane gromadzone w ramach EY European Investment Monitor o inwestycjach w Europie w roku 2014 (z wyłączeniem inwestycji portfelowych oraz fuzji i przejęć) oraz drugiej - badania postrzegania przez inwestorów poszczególnych krajów Europy oraz regionów świata. Badanie ankietowe obejmujące 808 decydentów z międzynarodowych firm odbyło się na przełomie stycznia i lutego 2015.

www.ey.com