Media

PHIG.pl » Media » Polska przyciąga hiszpańskich inwestorów

Polska przyciąga hiszpańskich inwestorów

  • Data wydarzenia 09 lutego 2016
  • ·
  • Publikacja 09 lutego 2016
  • ·

Zdaniem inwestorów, Polska jest nadal najatrakcyjniejszym kierunkiem dla inwestycji w środkowo-wschodniej części Europy. Tak uważa aż 38% ankietowanych w ramach 13. edycji raportu „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy” przeprowadzonego przez firmę doradczą EY. To o 7 punktów procentowych więcej niż przed rokiem.

 

Jednocześnie nasz kraj należy do grupy najważniejszych odbiorców hiszpańskich inwestycji bezpośrednich wśród nowych państw człokowskich UE.

 

132 to liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polsce (wzrost o 23% w ujęciu rocznym),  dzięki którym powstało w 2014 roku blisko 15,5 tysiąca nowych miejsc pracy ( 12% wzrost w ujęciu rocznym). Utrzymaliśmy też wysoką 3. lokatę na 43 kraje w Europie, po Wielkiej Brytanii i Rosji. 


Branże, które tworzą w naszym kraju najwięcej projektów to sektor motoryzacyjny (15%), przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (14%), a także oprogramowanie (11%). Cieszy zwłaszcza ten trzeci obszar, który generuje innowacje i ugruntowuje silną pozycję polskich informatyków na światowym rynku.

 

Polska awansowała też z 10. na 7. pozycję pod względem liczby nowych inwestycji zagranicznych w zestawieniu wszystkich krajów Starego Kontynentu i zanotowała najwyższy, bo 23-procentowy wzrost w pierwszej dziesiątce europejskich krajów pod tym względem. Jest też w tym zestawieniu liderem w Europie Środkowej.

 

Hiszpańskie inwestycje w Polsce


Polska nadal należy do grupy najważniejszych odbiorców hiszpańskich inwestycji bezpośrednich wśród nowych państw członkowskich UE. Inwestycje hiszpańskie w Polsce to w przeważającej części inwestycje o charakterze giełdowym, prywatyzacyjnym oraz typu green field. Branże, w które do tej pory najczęściej inwestowały podmioty hiszpańskie to budownictwo, nieruchomości, sektor bankowy, mechanika, motoryzacja, transport, energetyka (gł. w zakresie energii odnawialnych).


Rekordowy pod względem napływu kapitału hiszpańskiego do Polski był rok 2011. Wówczas hiszpańskie firmy ulokowały na polskim rynku 4,3 mld euro. Dzięki temu Hiszpania uplasowała się na drugim (po Luksemburgu) miejscu w zestawieniu największych inwestorów w Polsce w 2011 r.

 

Szacuje się, że łączna wartość kapitału zainwestowanego przez firmy hiszpańskie w Polsce w latach 1992-2013 wyniosła 8,67 mld euro, co stanowiło 5,7 proc. ogólnej wartości zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce.

 

Najważniejszymi sektorami inwestycji pozostały budownictwo i nieruchomości, sektor bankowy, energetyczny (głównie w zakresie energii ze źródeł odnawialnych), przemysł chemiczny, motoryzacja i transport.

 

Wysokie zainteresowanie polskim rynkiem wykazuje hiszpański sektor budowlany i infrastruktury. Spośród firm działających w branży infrastruktury, w ostatnich latach największych inwestycji w Polsce dokonały: Ferrovial (Budimex), Acciona (Mostostal) i OHL, a w nieruchomościach: Ferrovial Inmobiliaria (Budimex), Fadesa Polnord, Acciona, Syrena Invest.

Hiszpańskich przedsiębiorców zachęcają do inwestycji infrastrukturalnych i nieruchomościowych w Polsce przede wszystkim: dostęp do funduszy strukturalnych UE, przeznaczonych głównie na rozwój infrastruktury w ramach centralnych i regionalnych programów operacyjnych, brak finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych w Hiszpanii (ze względu na wysoki deficyt finansów publicznych), doświadczenie podmiotów hiszpańskich w zakresie inżynierii budowlanej i realizacji skomplikowanych międzynarodowych projektów inwestycyjnych, uznanie Polski za atrakcyjnego partnera w UE, dzięki osiąganemu wzrostowi gospodarczemu, stabilnej sytuacji politycznej oraz zachętom fiskalnym i podatkowym oferowanym inwestorom.


W sektorze bankowości hiszpańskie inwestycje reprezentują Caja Navarra (fuzja PKO Bank Polski z Nordea), Banco Santander (Bank Zachodni WBK), Caixa Bank,  Banco Popular Español, Banco Sabadell.

 

Na liście hiszpańskich inwestorów w Polsce znajduje się duża liczba podmiotów, działających na rynku energetycznym, w tym głównie energii odnawialnych, m.in. Grupa EDP Renewables (Euronext: EDPR), GAMESA Eólica i Iberdrola (energia wiatrowa).

 

W sektorze przemysłu na polskim rynku operuje reprezentujący branżę metalową np. Mecalux S.A., hutniczą Celsa Huta Ostrowiec. W obszarze wyposażenia wnętrz działa ROCA Sanitario, odzieżowym GOCCO,  usług spożywczych Telepizza Poland.

 

Wyrazem dynamicznej obecności hiszpańskich przedsiębiorców w Polsce i polskich inwestorów w Hiszpanii jest ponad piętnastoletnia działalność  Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG), która zrzesza już ponad 100 firm członkowskich, na trwale wpisanych w polską gospodarkę.

 

Źródło:

EY 2015 European Attractiveness Survey oraz

informacja prasowa Raport EY „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2015”

 

WPHI Portal Promocji Eksportu

 

Zdjęcia:
http://absfreepic.com/
Licencja: CC0 Public Domain