Media

PHIG.pl » Media » Wspólne stanowisko izb międzynarodowych wobec nowelizacji ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Wspólne stanowisko izb międzynarodowych wobec nowelizacji ustawy „Prawo zamówień publicznych”

  • Data wydarzenia 02 lutego 2016
  • ·
  • Publikacja 02 lutego 2016
  • ·

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza wzięła udział w serii spotkań przedstawicieli izb bilateralnych i Komisji ds. Zamówień Publicznych działającej przy AHK (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), podczas których dyskutowano nad propozycjami zmian w ustawie „Prawo zamówień publicznych”.

 

Wymiernym, merytorycznym efektem spotkań jest dokument zbierający komentarze do wspomnianej nowelizacji PZP, przekazany do Ministerstwa Rozwoju. 2 lutego 2016 roku Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AKH) przekazała na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego pismo zawierające wspólne stanowisko izb bilateralnych w zakresie nowelizacji ustawy PZP.

 

Liczący dziewiętnaście stron dokument, ratyfikowało osiem bilateralnych izb międzynarodowych: amerykańska, belgijska, brytyjska, francuska, hiszpańska, niderlandzka, niemiecka i włoska. W ich imieniu dokument sygnował Michael Kern, Dyrektor Generalny AKH.

 

PHIG była reprezentowana na spotkaniach przez Mec. Wojciecha Hartunga z członkowskiej Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, który jest również jednym ze współautorów komentarzy zawartych w dokumencie końcowym.

 

Projekt nowej ustawy o zamówieniach publicznych opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych pod koniec 2015 roku, po konsultacjach społecznych, został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 października zeszłego roku.

 

Ministerstwo Rozwoju, wraz z początkiem działalności nowego rządu od listopada 2015 roku, rozpoczęło prace nad przygotowaniem nowego projektu. Pod koniec stycznia został skierowany do konsultacji społecznych projekt zmiany ustawy, który ma na celu dostosowanie PZP do uregulowań dyrektywy unijnej w terminie przewidzianym przez prawo unijne, tj. do 18 kwietnia br. Następnym krokiem ma być duża nowelizacja zamówień publicznych.

 

Zuzanna Gołębiewska, Dyrektor Biura Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, podkreśla, że przygotowany dokument to bardzo ważny głos w tak istotnej dla przedsiębiorców sprawie, jaką jest „Prawo zamówień publicznych”.

 

 „Nasza Izba, działająca już od szesnastu lat, zrzesza ponad 100 firm członkowskich, na trwale wpisanych w polską gospodarkę. Wielu naszych członków aktywnie uczestniczy w tzw. rynku zamówień publicznych w Polsce. W związku z powyższym, planowana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, podyktowana koniecznością implementacji do polskiego prawa unijnych dyrektyw zamówieniowych, ma dla nich ogromne, praktyczne znaczenie. Nasza Izba, we współpracy z innymi Izbami bilateralnymi działającymi w Polsce, pomaga zatem przedsiębiorcom w nich zrzeszonym również w tym zakresie, m.in. poprzez aktywne, merytoryczne wsparcie i reprezentację w procesie konsultacji społecznych ustawy nowelizującej. 


Ustawa PZP, mimo wielokrotnych nowelizacji, zawiera w dalszym ciągu wiele luk i istotnych niedopowiedzeń. Przedsiębiorcy zwracają uwagę przede wszystkim na brak instrumentów do rzetelnej weryfikacji oferentów i proponowanej ceny. Problemem jest również eskalacja trudności już na etapie zamówienia, spowodowana brakiem symetrii w rozkładzie praw i obowiązków stron umowy".

 

"Mam nadzieję, że przedstawiony przez nas Panu Premierowi, obszerny i szczegółowy dokument, przyczyni się do usprawnienia działalności przedsiębiorców w obszarze zamówień publicznych”, dodaje Dyrektor PHIG.

 

Wszystkie osoby zainteresowane treścią dokumentu prosimy o kontakt z biurem Izby.