Media

PHIG.pl » Media » Podsumowanie seminarium dot. inwestycji offshore w Polsce

Podsumowanie seminarium dot. inwestycji offshore w Polsce

  • Data wydarzenia 04 kwietnia 2017
  • ·
  • Publikacja 05 kwietnia 2017
  • ·

4 kwietnia 2017 w siedzibie Kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k., odbyło się międzynarodowe śniadanie biznesowe "Perspektywy rozwoju inwestycji offshore w Polsce do 2020 roku" organizowane przez Polsko-Hiszpańską Izbę Gospodarczą przy współpracy Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce. 

 

Podczas spotkania prezentację dotyczącą statusu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wygłosił mec. Michał Piekarski, a dyskusję na podstawie której zostały sformułowane następujące tezy rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej poprowadzila mec. Katarzyna Sosnowska.:

 

1) Kluczową rolę w rozwoju morskich farm wiatrowych odgrywa poparcie polskiego rząd. To od niego zależy, czy zostaną stworzone stabilne, przejrzyste i realne warunki dalszego rozwoju morskich energetyki wiatrowej w Polsce („MEW”);

 

2) Kształt Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku ("PEP2050") lub dokumentu, który zastąpi PEP2050 będzie determinowany przez negocjacje pomiędzy Polską a Komisją Europejską w sprawie Pakietu Zimowego. Konieczne jest uwzględnienie w opracowywanym w Ministerstwie Energii dokumencie, udziału MEW w miksie energetycznym Polski;

 

3) Ze względu na spadające koszty inwestycyjne oraz koszty funkcjonowania morskich farm wiatrowych w Europie, wydaje się, że aktualna cena referencyjna w aukcjach OZE (470 PLN/MWh) nie stanowi już bariery dla inwestycji offshore w Polsce;

 

4) Przy porównywaniu opłacalności inwestycji w różnych krajach Europy należy brać pod uwagę wszystkie aspekty, w tym m.in. ceny oferowane w aukcjach w zachodniej Europie i te możliwe do uzyskania w Polsce. Należy jednak pamiętać, że okres wsparcia i zakres udzielanych subsydiów różni się w poszczególnych krajach, co może wpływać na ocenę opłacalności danej inwestycji, nieproporcjonalnie do różnic w zakresie wsparcia wyrażonym w EUR/MWh;

 

5) Ważne jest realne podejście - offshore to wciąż droga inwestycja. Najprawdopodobniej więc, tego typu projekty będą realizowane w ramach zawiązywanych konsorcjów największych firm z branży, w tym spółek Skarbu Państwa;

 

6) Konieczna jest nowelizacja ustawy o OZE w zakresie przepisów dotyczących prekwalifikacji oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o OZE w zakresie zapewnienia odrębnego koszyka technologicznego oraz odpowiednich wolumenów dla projektów offshore. Przede wszystkim jednak konieczna jest przewidywalność regulacyjna rozumiana jako konsekwentne budowanie otoczenia regulacyjnego za wiedzą i zrozumieniem rynku, bez rewolucyjnych zmian.