Media

PHIG.pl » Media » Wzrost hiszpańskiego eksportu przez pierwsze dziewięć miesięcy 2016 roku

Wzrost hiszpańskiego eksportu przez pierwsze dziewięć miesięcy 2016 roku

  • Data wydarzenia 22 listopada 2016
  • ·
  • Publikacja 22 listopada 2016
  • ·

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG) informuje, że w okresie od stycznia do września 2016 roku hiszpański eksport wzrósł o 1.2 proc (r./r.) osiągając 188.49 mld euro, co stanowi historyczny rekord skumulowanej wartości eksportu dla tego okresu.

W miesiącach styczeń – wrzesień 2016 roku odnotowano w stosunku rocznym wzrost eksportu w najważniejszych sektorach:

•             środków produkcji (inwestycyjnych dóbr kapitałowych), stanowiących 20.1 proc ogółu eksportu, wzrost o 2.2 proc;

•             motoryzacyjnym, stanowiącym 18.0 proc ogółu eksportu, odnotowano silny wzrost w stosunku rocznym o 8.5 proc;

•             żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, stanowiącym 16.8 proc ogółu eksportu, wzrost o 6. 2 proc

 

Tradycyjnie, najlepszym hiszpańskim towarem eksportowym są samochody i motocykle. Od stycznia do września 2016  sprzedano ich o 1.3 punktu procentowego więcej r/r., zaś głównymi odbiorcami były Niemcy, Włochy, Belgia i Wielka Brytania. Dużą popularnością cieszy się odzież ( wzrost o 0.4 pkt. proc) , której głównymi odbiorcami były Włochy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Irlandia.  Sprzedano również o 0.3 pkt. proc więcej produktów mięsnych do Chin, Japonii, Libii i Hong-Kongu.

 W rezultacie deficyt handlowy w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy zmniejszył się o 29.0 proc w stosunku rocznym, i wyniósł  13.23 mld euro, stanowiąc tym samym najlepszy wynik skumulowanej wartości  bilansu handlowego dla pierwszych dziewięciu miesięcy roku, począwszy od roku 1997 (z wyjątkiem 2013 r).

 

Jednocześnie skumulowane dane dla hiszpańskiego eksportu korzystnie wypadają w porównaniu ze strefą krajów euro (0.0%) oraz krajami UE (-0.9%), a także dynamiką  głównych rynków europejskich: Niemcy osiągnęły 1.0 procentowy wzrost wartość eksportu r/r., Włochy 0.5 %, podczas gdy Francja zanotowała spadek o -1.5 proc. zaś Wielka Brytania o -4.3%

 

Głównym odbiorcą hiszpańskich towarów pozostają kraje Unii Europejskiej (66.5 proc całego eksportu), przy czym  wartość sprzedanych dóbr wzrosła o  3.9 proc r/r. Największą popularnością cieszą się hiszpańskie samochody i motocykle, owoce, warzywa w Włoszech i w Niemczech, gdzie sprzedano o 0.7 proc. produktów więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.  Eksport produktów do Wielkiej Brytanii   zwiększył się 0.6 proc (samoloty, samochody i motocykle) oraz Belgii o 0.5 proc (samochody, motocykle, olej i produkty  pochodne).

 

Ogólnie eksport do krajów strefy euro stanowi obecnie 51.7 proc całości i wzrósł o 3.6 proc,  zaś do pozostałych krajów Unii  wyniósł 33.5% całości, ulegając  zmniejszeniu o 3.8 proc. w stosunku rocznym.

 

Źródło:

Madryt 22.11.2016

www.lamoncloa.gob.es