Media

PHIG.pl » Media » Październikowy wskaźniki PMI hiszpańskiego sektora przemysłowego najwyższy od czterech miesięcy

Październikowy wskaźniki PMI hiszpańskiego sektora przemysłowego najwyższy od czterech miesięcy

  • Data wydarzenia 08 listopada 2016
  • ·
  • Publikacja 08 listopada 2016
  • ·

Bardzo korzystne okazały się październikowe notowanie PMI dla hiszpańskiego przemysłu, które wykazało dalszy, silny wzrost dzięki nowym zamówieniom i wyniosło 53.3 (52.3 pkt. we wrześniu 2016 )., co sygnalizuje coraz szybszą poprawę kondycji tego sektora.

Wskaźnik, który już w sierpniu osiągnął 51 pkt., obecnie jest najwyższy od kwietnia bieżącego roku, zaś stały okres pozytywnych odczytów w sektorze przemysłowym wydłużył się tym samym do 35. miesięcy.


PMI na poziomie średniej dla krajów strefy euro ( 53.5) lokuje Hiszpanię na czwartym miejscu po silnych gospodarkach Holandii z 55.7 pkt., Niemiec, Austrii , zaś przed Irlandią, Francją i Włochami.


Andrew Harker, Senior Economist w IHS Markit komentując opublikowane dane zauważył, iż dzięki wzrostowi nowych zamówień, po lipcowym załamaniu, październik okazał się dla hiszpańskiego przemysłu kolejnym miesiącem odbudowy. Należy odnotować również wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, aktywność zakupowa przedsiębiorstw, przy jednocześnie niewielkiej liczbie nowopowstałych nowych miejsc pracy.


Markit PMI Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji tego sektora. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze. W badaniu wzięło udział 300 hiszpańskich przedsiębiorców.


Gospodarka Hiszpanii rośnie nieprzerwanie od 2013 r.


Hiszpania, czwarta pod względem wielkości gospodarka strefy euro, może opuścić peryferie strefy euro, bo kłopoty jej sektora bankowego mają charakter międzynarodowy, a tempo wzrostu gospodarczego jest solidne - ocenia Mark Dowding z londyńskiej firmy BlueBay Asset Management, która zarządza aktywami rzędu 55 mld USD, dysponując w tym obligacjami hiszpańskimi.

Hiszpańska droga wychodzenia z poważnej recesji po kryzysie finansowym, to wczesne wyczyszczenie bankowych bilansów po zapaści na rynku nieruchomości w połączeniu z reformami zwiększającymi konkurencyjność. Chociaż Premier Rajoy w 2012 r. wprowadził kontrowersyjną reformę ułatwiającą zwalnianie pracowników, to przede wszystkim dokapitalizował upadające banki kwotą 41 mld euro. Decyzja ta w sposób widoczny ożywiła eksport, a obecnie również inwestycje i popyt.

 

Według prognozy OECD, ożywienie w gospodarce Hiszpanii będzie trwało nadal w 2016 i 2017 roku, zaś niskie oprocentowanie kredytów udzielanych firmom i gospodarstwom domowym będzie dalej przyczyniać się do poprawy sytuacji. Dzięki, między innymi, niskim cenom ropy naftowej oraz innych surowców, w 2016 roku nastąpił wzrost konsumpcji, który w dalszym ciągu jest pobudzany przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów rozporządzalnych.

 

Źródło:

IHS Markit

www.markiteconomics.com