Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania znalazła się na 17. miejscu na świecie pod względem Indeksu Postępu Społecznego 2016

Hiszpania znalazła się na 17. miejscu na świecie pod względem Indeksu Postępu Społecznego 2016

  • Data wydarzenia 18 października 2016
  • ·
  • Publikacja 18 października 2016
  • ·

Historia wyznaczania wskaźnika SPI sięga 2009 roku i została zapoczątkowana przez Radę do spraw Filantropii i Inwestycji Społecznych Światowego Forum Ekonomicznego jako alternatywa dla stosowania w roli wyznacznika postępu jedynie wartości produktu krajowego brutto.

Wskaźnik opracowany przez  Social Progress Imperative – amerykańską organizację non-profit, został przygotowany w oparciu o czynniki mające zasadniczy wpływ na postęp społeczny w każdym z badanych 133 krajów. Wzięto pod uwagę odzwierciedlone w postaci 53 wskaźników elementy, takie jak np. poziom opieki zdrowotnej, edukacji, bezpieczeństwa, wolności osobistej, dostępu do żywności, wody i schronienia oraz szereg  innych czynników społecznych i środowiskowych.

 

Wyniki rankingu Indeksu Postępu Społecznego 2016 ( Social Progress Index) pokazują, że Finlandia jest najbardziej postępowym społecznie krajem na świecie. 

 

Hiszpania znalazła się na 17. miejscu w grupie krajów sklasyfikowanej  na podstawie zebranych punktów jako „Wysoki poziom postępu społecznego”. W kategoriach: zapewnienie podstawowych potrzeb, edukacji i wolności osobistej wyniki jakie uzyskała Hiszpania lokują ten kraj w gronie leaderów.

 

Polska znalazła się na pozycji 30. tego rankingu. Ostatnie miejsca zajęły państwa zaliczające się do grupy oznaczonej jako „Bardzo niski poziom postępu społecznego”, wśród których najniższą punktację otrzymały: Republika Nigru, Angola, Czad, Afganistan, oraz Republika Środkowej Afryki.

 

Social Progress Index  2016 – kraje pierwszej „dziesiątki” rankingu, sklasyfikowane w grupie państw opisanej jako „Bardzo wysoki poziom postępu społecznego”:

1.    Finlandia

2.    Kanada

3.    Dania

4.    Australia

5.    Szwajcaria

6.    Szwecja

7.    Norwegia

8.    Holandia

9.    Wielka Brytania

10.    Islandia i Nowa Zelandia

 

Pełny raport w wersji pdf  >>>