Media

PHIG.pl » Media » Wskaźniki PMI hiszpańskiego sektora przemysłowego pozostaje na poziomie średniej dla strefy euro

Wskaźniki PMI hiszpańskiego sektora przemysłowego pozostaje na poziomie średniej dla strefy euro

  • Data wydarzenia 11 października 2016
  • ·
  • Publikacja 11 października 2016
  • ·

Według ostatnich  badań PMI® przeprowadzonych przez Markit w okresie 12-23.09.2016, wrześniowe notowanie PMI dla hiszpańskiego przemysłu wykazało silny wzrost dzięki nowym zamówieniom i wyniosło 52.3 pkt., co sygnalizuje wyraźną poprawę kondycji tego sektora. 

Wskaźnik, który już w sierpniu osiągnął 51 pkt., obecnie jest najwyższy od kwietnia bieżącego roku, zaś stały okres pozytywnych odczytów w sektorze przemysłowym wydłużył się tym samym do 34. miesięcy.

 

Główne wyniki badań dla sektora przemysłowego:

wyraźny wzrost wielkości produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia

zmniejszenie opłat i narzutów pomimo szybszego wzrostu inflacji

dalszy spadek  zapasów pozycji zakupionych, zarówno materiałów, jak  i gotowych produktów

 

Andrew Harker, Senior Economist w IHS Markit komentując opublikowane dane  zauważył, iż dzięki  wzrostowi nowych zamówień, po lipcowym załamaniu, wrzesień okazał się dla hiszpańskiego przemysłu kolejnym miesiącem odbudowy. Należy odnotować jednak, iż spadła aktywność zakupowa przedsiębiorstw,  przy  niewielkiej liczbie nowopowstałych  nowych miejsc pracy.

Markit PMI Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji tego sektora. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W badaniu wzięło udział 300 hiszpańskich przedsiębiorców.

 

Źródło:

Markit Economics

https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/2ff11cabeb2a4d6084285f8a3079da4a