Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy

PHIG.pl » Firmy członkowskie » Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy

Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy, to doświadczeni brokerzy ubezpieczeniowi – specjaliści w ubezpieczeniach gwarantujących bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw.

 

Podstawowe produkty, to gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia wierzytelności, eksportu i inwestycji zagranicznych. Ponadto cała gama ubezpieczeń majątkowych, utraty zysku, transportowych, morskich, budowlanych, zawodowych, OC i innych specjalistycznych nie oferowanych masowo.

 

Ponadto świadczymy usługi doradcze:

1. Audytu ubezpieczeniowego - Nie każda firma, która ma i opłaca polisy jest ubezpieczona, dlatego oferujemy usługę audytu tych ubezpieczeń - usługę wyjaśnienia co firma ma i co mieć powinna.

2. Planowanie ciągłości działania - czyli Business Continuity Planning (BCP). Usługa umożliwia tworzenie, weryfikację i aktualizację planów funkcjonowania w kluczowych obszarach działania firmy. Dokument opracowuje się na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

3. Pomoc w dochodzeniu odszkodowań i likwidacji szkód - pomagamy w walce o odszkodowania majątkowe, osobowe, ale i nie osiągnięte korzyści.

Obszary działalności

  • Audyt
  • Ubezpieczenia
  • Broker ubezpieczeniowy

Dane kontaktowe

Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o.

tel.: +48 602655266

Strona internetowa: https://janowski-wspolnicy.pl/

Adres: ul. Warszawska 31; 05-092 Łomianki