Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Webinar: Energia do współpracy. Elektryfikacja krajowej gospodarki – priorytet krajowych i zagranicznych inwestorów

Webinar: Energia do współpracy. Elektryfikacja krajowej gospodarki – priorytet krajowych i zagranicznych inwestorów

  • Data wydarzenia 21 czerwca 2023
  • ·
  • Publikacja 01 czerwca 2023
  • ·

Podczas webinaru będziemy dyskutować o wyzwaniach stojących przed sektorem elektroenergetycznym oraz sposobach systematycznego spojrzenia na zmiany. Omówimy również perspektywę inwestorów zagranicznych na elektroenergetykę w Polsce.

 

Zapraszamy na webinar:

Energia do współpracy. Elektryfikacja krajowej gospodarki – priorytet krajowych i zagranicznych inwestorów

21 czerwca 2023, godz. 14:00-15:30, online


Uczestnictwo bezpłatne. Język wydarzenia: angielski.

W celu rejestracji na wydarzenie w prosimy o wypełnienie formularza.

 

Kontekst
Powolny rozwój zeroemisyjnych źródeł energii elektrycznej w Polsce nie tylko pogłębia problemy sektora energetycznego, ale też utrudnia transformację w innych sektorach. Bez dostępu do czystego, konkurencyjnego cenowo prądu nie będzie możliwa dekarbonizacja ogrzewania, transportu czy procesów przemysłowych. Pomimo tych współzależności, dyskusja o przyspieszeniu transformacji energetycznej w Polsce toczy się przede wszystkim na poziomie poszczególnych sektorów i rozwiązań cząstkowych.


Systemowa zmiana leży w interesie zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. Ograniczenia w dostępie do czystej energii zaczynają już być jedną z barier, przez którą zagraniczni inwestorzy nie decydują się na rozwój inwestycji w Polsce, nawet pomimo wielu innych przewag konkurencyjnych naszej gospodarki. Tym samym, brak dyskusji o elektryfikacji i zbyt powolna dekarbonizacja będą przekładać się na coraz więcej straconych szans dla rozwoju Polski.


Webinar ma na celu przekazanie wiedzy na temat transformacji energetycznej w Polsce i przyczynienie się do budowy międzysektorowego konsensusu w sprawie konkretnych reform i inwestycji, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w planach rządu.

 

Agenda

14:00 – 14:05 Powitanie

IGCC, Instytut Reform


14:05 – 14:25 Zielona elektryfikacja w Polsce: od sektorowych wyzwań do spojrzenia systemowego

Aleksander Śniegocki, Instytut Reform


14:25 – 14:40 Prezentacja – perspektywa zagranicznych inwestorów

Michał Sobczyk, EDPR


14:45 – 15:20 Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników spotkania

Moderacja – Instytut Reform


15:20 – 15:30 Podsumowanie dyskusji