Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Konferencja : „Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi szansą dla przedsiębiorców z sektora”

Konferencja : „Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi szansą dla przedsiębiorców z sektora”

 • Data wydarzenia 06 października 2011
 • ·
 • Publikacja 10 sierpnia 2011
 • ·

6.10.2011, Warszawa

 

 

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

 

„Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi szansą dla przedsiębiorców z sektora”,

która odbędzie się 6 października 2011r. w Hotelu InterContinental w Warszawie.

 

Celem konferencji jest przedstawienie perspektyw rozwoju polskiego rynku gospodarki odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadzi rewolucyjną zmianę w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, przekazując gminom władztwo nad tymi odpadami.

 

Zgodnie z obecną, kontrowersyjną regulacją:

 • obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych spoczywa na właścicielach nieruchomości
 • usługi odbioru odpadów świadczone są przez przedsiębiorców na zasadach wolnorynkowych
 • możliwości gmin w zakresie kierowania strumieniem odpadów są ograniczone.

 

Aktualny stan systemu gospodarki odpadami komunalnymi stawia pod znakiem zapytania możliwość wykonania przez Polskę obowiązków nałożonych przez prawo UE. Nowy system ma ułatwić spełnienie celów ilościowych oraz niezbędne inwestycje w infrastrukturę właśnie m.in. poprzez zagwarantowanie gminom kontroli nad strumieniem odpadów komunalnych oraz wprowadzenie opłaty za zagospodarowanie odpadami od mieszkańców. Reforma wprowadza także daleko idące zmiany w zakresie odbioru tychże odpadów, w związku z wdrożeniem obowiązku zlecania usług odbioru odpadów przez gminy przedsiębiorcom i istotnym ograniczeniem możliwości bezprzetargowego powierzania powyższych usług spółkom komunalnym (tj. gminnym jednostkom organizacyjnym).

 

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz skala niezbędnych inwestycji
 • podstawowe założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • formy realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz możliwości ich finansowania
 • plany inwestycyjne gmin, długoletnie strategie gospodarki odpadami
 • szanse i możliwości biznesowe dla przedsiębiorców z sektora gospodarki odpadami.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami, odbiorem i transportem odpadów, selektywną zbiórką odpadów, dostawców technologii dla instalacji przekształcania odpadów oraz przedsiębiorców budowlanych zajmujących się budową instalacji do przekształcania odpadów.

Uczestnikami konferencji będą także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, na których, zgodnie z nowymi regulacjami, spoczywać będą obowiązki dotyczące gospodarki odpadami.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i tłumaczona symultanicznie na język angielski. 


PROGRAM

FORMULARZ - UCZESTNIK

FORMULARZ- SPONSOR

 

 Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w biurze Organizatora tel. (0048 22 511 15 70) kontakt Pani Monika Socha m.socha(@)phig.pl lub Pani Zuzanna Gołębiewska z.golebiewska(@)phig.pl.