Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Śniadanie biznesowe DWF: Dyrektywa work-life balance - nowelizacja kodeksu pracy

Śniadanie biznesowe DWF: Dyrektywa work-life balance - nowelizacja kodeksu pracy

  • Data wydarzenia 25 kwietnia 2023
  • ·
  • Publikacja 30 marca 2023
  • ·

 Kancelaria DWF zaprasza na śniadanie biznesowe poświęcone nowelizacji kodeksu pracy. W kwietniu br. wejdzie w życie ustawa, które implementuje dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (tzw. dyrektywa work-life balance) oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

 

Śniadanie biznesowe  DWF: Dyrektywa work-life balance - nowelizacja kodeksu pracy

 Data: 25 kwietnia 2023 r., godz. 9:30

Miejsce: DWF Poland Jamka sp.k., Pl. Małachowskiego 2, Warszawa

RSVP: https://dwfgroup.com/pl-pl/news-and-insights/events/dyrektywa-work-life-balance

 

Jest to największa od lat nowelizacja Kodeksu pracy, która swoim zasięgiem obejmie zarówno przepisy dotyczące nawiązywania stosunku pracy, rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy przyznają także pracownikom wiele nowych, nieznanych wcześniej polskiemu ustawodawstwu, uprawnień, z czym wiążą się dodatkowe obowiązki po stronie pracodawców, wymagające wielu zmian organizacyjnych. Obowiązki te obwarowane są sankcjami w postaci kary grzywny – nawet do kwoty 30.000 zł. Spotkanie skierowane jest do członków zarządu, szefów działów prawnych oraz działów HR, prawników wewnętrznych we wszystkich firmach zatrudniających pracowników, niezależnie od ich liczby.