Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Relacja ze spotkania z Prezydentem RP

Relacja ze spotkania z Prezydentem RP

  • Data wydarzenia 28 kwietnia 2011
  • ·
  • Publikacja 25 kwietnia 2011
  • ·

28 kwietnia 2011, Warszawa

 

 

W dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w Pałacu Belwederskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Izb zrzeszonych w International Group of Chambers of Commerce z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 przedstawicieli Izb z IGCC, w tym 5 przedstawicieli Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej: Pan Stefan Bekir Assanowicz – Prezes, Pani María Ruiz López – Wiceprezes, Pan Victor Santisteban – Wiceprezes, Pan Marcin Grodzki – Wiceprezes, Pan Jacek Czeladko – Sekretarz.


Ze strony kancelarii Prezydenta w spotkaniu wzięli udział również m.in. Pan Minister Olgierd Dziekoński oraz Pan Jan Lityński. Po wystąpieniu Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego głos zabrali Prezesi poszczególnych Izb, którzy w krótkich wystąpieniach poruszyli zagadnienia związane zarówno z sytuacją ekonomiczną Polski, jak i z relacjami gospodarczymi pomiędzy Polską a krajami reprezentowanymi przez poszczególne Izby. Podnoszone przez Prezesów Izb kwestie dotyczyły m.in. zbliżającej się prezydencji Polski w Unii Europejskiej, zagadnień reprywatyzacji majątku znacjonalizowanego po 1945 r., współpracy Polski z Izbami w zakresie korzystania z doświadczeń krajów europejskich w obszarze funkcjonowania instytucji publicznych, wsparcie PAIZ i innych instytucji publicznych dla inwestycji i inwestorów już działających w Polsce. Pan Prezes Stefan Assanowicz poruszył zagadnienia współpracy pomiędzy agendami rządowymi a samorządami w obszarze realizacji inwestycji infrastrukturalnych.


Pan Prezydent Bronisław Komorowski wykazał duże zrozumienie dla problemów i zagadnień artykułowanych przez przedstawicieli Izb oraz zapewnił o kontynuowaniu w najbliższej przyszłości dialogu Kancelarii Prezydenta z IGCC. Po części oficjalnej spotkania zaproszeni goście zostali uhonorowani pamiątkową fotografią z Panem Prezydentem,  następnie udali się na część nieoficjalną spotkania w salach Pałacu Belwederskiego.

 

 

Przemówienie Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego