Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Proces Inwestycyjny w Świetle Przepisów Środowiskowych i Budowlanych

Proces Inwestycyjny w Świetle Przepisów Środowiskowych i Budowlanych

 • Data wydarzenia 20 września 2012
 • ·
 • Publikacja 22 sierpnia 2012
 • ·

 20 września 2012r. Hotel Sheraton w Warszawie, w godz. 9.30-12.00

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium – śniadaniu roboczym:

 

„Proces inwestycyjny w świetle przepisów środowiskowych i budowlanych”

 

które odbędzie się 20 września 2012r. Hotelu Sheraton w Warszawie, w godz. 9.30-12.00

 

Celem seminarium jest przedstawienie procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – błędów w procedurze jej wydawania, ich konsekwencji dla decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń budowlanych, pozwoleń na użytkowanie i możliwych działań naprawczych.

 

TEMATYKA:

 • Zarys procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Typowe błędy popełniane w procedurze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Wpływ popełnionych błędów na ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ważność decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Sposoby naprawienia błędów, które wystąpiły w procedurze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Sposoby rozwiązania problemów prawnych, które powstają w wyniku wycofania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z obrotu prawnego, w szczególności w zakresie procesu budowlanego (decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie na użytkowanie)

 

Do udziału w seminarium zapraszamy w szczególności koordynatorów projektów inwestycyjnych (nieruchomości komercyjne, inwestycje infrastrukturalne, instalacje przemysłowe, farmy wiatrowe), osoby zajmujące się transakcjami na rynku nieruchomości, oceną ryzyka finansowego inwestycji, a także ubiegające się o dofinansowanie unijne dla planowanych inwestycji, a także prawników wewnętrznych przedsiębiorstw.

 

PRELEGENCI:

 

 • Tomasz Stasiak, partner w zespole nieruchomości kancelarii Salans
 • Ewa Rutkowska-Subocz, radca prawny, kieruje praktyką ochrony środowiska i zasobów naturalnych kancelarii Salans
 • Agnieszka Skorupińska, adwokat, członek zespołu ochrony środowiska i zasobów naturalnych kancelarii Salans

 

Seminarium będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

 

Załączamy szczegółowe informacje.

 

Serdecznie zapraszamy!