Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » VI Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VI Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

  • Data wydarzenia 18 października 2012
  • ·
  • Publikacja 01 października 2012
  • ·

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji konferencji „Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej” , która odbędzie się dnia 18 października 2012 w Warszawie.

 

Wydarzenie to, poruszając zagadnienia Odnawialnych Źródeł Energii, wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez organizowanych w polskim sektorze energetycznym. Nadmienić trzeba, że jest to jedyne wydarzenie gospodarcze odbywające się cyklicznie między naszymi krajami.
Pragniemy aby Forum było miejscem wymiany doświadczeń, a nade wszystko aby w naturalny sposób kontaktowało ze sobą przedsiębiorstwa oraz regiony hiszpańskie i polskie. Forum gromadzi przedstawicieli rządu, samorządów, instytucji, biznesu zarówno z Polski jak i Hiszpanii.

Na tegorocznym Forum zamierzamy skupić się na najistotniejszych kierunkach działań w zakresie OZE w Polsce oraz możliwości wykorzystania potencjału w tym zakresie zarówno Polski i Hiszpanii.
Najistotniejszymi zagadnieniami jakie chcemy poruszyć na tegorocznym Forum to tematy dotyczące:
•Pakiet ustaw dotyczący energetyki w tym nowelizacja prawa energetycznego i nowa ustawa o OZE, jako istotny element rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce,
•Istniejące programy wsparcia dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce zarówno unijne jak i krajowe,
•Energetyka prosumencka jako nowy element w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce,
•Zielone światło dla fotowoltaiki w Polsce,
•Samorządy w Polsce szansą dla średnich i małych firm hiszpańskich.

Według ostatnio wykonanej ekspertyzy przez Ernst & Young dla potencjału inwestycyjnego w Polsce wynika, że w najbliższych latach Polska stanie się drugim co do wielkości rynkiem inwestycyjnym w UE (ponad 10%) po Niemczech (35%). Dotyczy to w szczególności inwestycji w energetyce, w tym OZE. Obecnie powstająca ustawa o OZE w znaczący sposób zakłada wzmocnienie dla technologii fotowoltaicznych oraz dla mikro instalacji, co otworzy nowe możliwości dla inwestorów.

Produkcja energii elektrycznej brutto z OZE w 2020 r. w Polsce osiągnie poziom ok. 31 TWh, co będzie stanowić ok. 19,6 % produkcji całkowitej. W 2011 r. produkcja ta osiągnęła poziom 12,5 TWh co stanowiło ok. 8% produkcji całkowitej. Nadal największy udział ma współspalanie i stanowi 5,9 TWh . W Polsce na dzień dzisiejszy najbardziej rozwijają się technologie wiatrowe, które stanowiły 83% rynku inwestycyjnego w OZE w ubiegłym roku, na drugim miejscu są technologie biogazowe i biomasowe, które stanowiły 14%.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
www.seo.org.pl

tel.+48  22 4331238, biuro@seo.org.pl

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
www.phig.pl

tel. +48 22 511 15 70, phig@phig.pl

 

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Sponsora

Program

Zaproszenie

 

Galerie