Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Fundusze private equity w małym stopniu wykorzystują możliwości wynikające z innowacji cyfrowych

Fundusze private equity w małym stopniu wykorzystują możliwości wynikające z innowacji cyfrowych

KPMG Sp. z o.o

  • Dodano 08 sierpnia 2018
  • ·

Technologie cyfrowe radykalnie przekształcają alternatywny sektor inwestycyjny. Jak wynika z badania KPMG International większość funduszy hedgingowych i firm typu private equity zbyt wolno reaguje na tempo zmian – mniej niż jedna trzecia respondentów badania stwierdziła, że jest dopiero na etapie wdrażania kluczowych innowacji.

 


Poprzednie fale technologii informacyjnej w większości przypadków przyczyniły się do automatyzacji rutynowych ręcznych procesów, umożliwiając jednocześnie zmniejszenie kosztów oraz zapewnienie większej dokładności. Obecna fala ma na celu dostarczenie kompleksowych rozwiązań w ramach lepszego połączenia firm dzięki szybkości, łączności, spostrzeżeniom, przejrzystości i personalizacji. Respondenci badania KPMG są zgodni, że cyfryzacja ich branży jest nieunikniona, jednak większość z nich planuje wdrażać konieczne zmiany metodą małych kroków.

 

Fundusze private equity będą w coraz większym stopniu wymagały rozwijania zdolności cyfrowych w firmach, w które inwestują. W szczególności będą odchodzić od bycia jedynie dostawcami kapitału, aby stać się strategicznymi partnerami. Tradycyjna koncentracja na finansach nie wystarczy, aby poprawić wartość i odporność ich spółek na zmiany technologiczne, zwłaszcza gdy sektor produkcyjny na całym świecie przechodzi do tak zwanej Rewolucji 4.0 – opartej na cyfryzacji. Cykle życia firm i produktów będą coraz krótsze. Wszystkie działania o wartości dodanej będą musiały zostać ponownie skalibrowane. Sztuka tworzenia wartości wykroczy poza tradycyjne podejście do rozwoju firm – mówi Rafał Wiza, partner, szef zespołu Private Equity w KPMG w Polsce.

 

Mniej niż jedna trzecia wszystkich respondentów badania KPMG stwierdziła, że jest na etapie wdrażania kluczowych innowacji, natomiast jedynie 3 proc. funduszy hedgingowych i firm typu private equity wdrożyło do swojej organizacji zaawansowane technologie, takie jak blockchain.

 

32 proc. organizacji wdrożyło media społecznościowe, aby promować markę korporacyjną, odkrywać nowe możliwości inwestycyjne, czy też mapować sieci społecznościowe. Jednocześnie 29 proc. wdrożyło platformy oferujące wirtualne przechowywanie danych, w których partnerzy o ograniczonym dostępie mogą w czasie rzeczywistym przeglądać i analizować dane.

 

  

Według respondentów badania KPMG czynnikami przyspieszającymi tempo rozwoju innowacji cyfrowych do 2020 roku będą czynniki rynkowe, w tym rosnąca presja kosztowa (58 proc.), zmieniające się potrzeby inwestorów (51 proc.) oraz opłaty i obciążenia (30 proc.).

 

 

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

 

 

****

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

 

****

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize” koncentruje się na dwóch kluczowych segmentach alternatywnego sektora inwestycyjnego najbardziej podatnych na cyfryzację – funduszy hedgingowych i funduszy private equity. Raport zawiera wskazówki dla liderów biznesu dotyczące sposobu w jaki ich firmy mogą przyspieszyć tempo innowacji.

 

O KPMG:             

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

 

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308